Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma

Bu haftaki söyleşimizde konuğumuz Cem Orkun Kıraç`tan kıyılarımızdaki önemli doğa alanlarının korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaları dinleyeceğiz.Ülkemiz kıyıları bir taraftan şuursuzca tahrip edilmeye devam ederken, hala bozulmamış ve doğal yapısını koruyan kıyılara da rastlamak mümkün. Cem bey söyleşide, Sualtı Araştırmaları Derneği`nce gerçekleştirdikleri “Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma Projesi” kapsamında belirledikleri önemli kıyı alanlarını ve bu alanların korunmasına ve başta yapılaşma olmak üzere farklı tehditlere karşı savunulmasına yönelik çalışmalarını aktaracak.

Sualtı Araştırma Derneği bünyesinde araştırma ve savunuculuk yapan Cem Orkun Kıraç ve N. Ozan Veryeri`nin kaleme aldıkları, hem karar vericilere yol göstermeyi hem de sivil toplum örgütleri ile vatandaşlara örnek olmayı hedefleyen “Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma” başlık kitabın tamamına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://defencekbaturkiyedotorg.files.wordpress.com/2020/02/oda_savun_sad_web_r3.pdf   

Cem Orkun Kıraç hakkında

1985 yılında öğrenci iken Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) bünyesinde başladığı doğa koruma çalışma ve uğraşılarını aktif olarak günümüze değin aralıksız sürdürüyor. 35 yıl boyunca devam eden doğa koruma ve araştırma çalışmalarının esasını tür korumaktan daha çok doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin bir bütün olarak korunması oluşturmaktadır. 1997`de başladığı Denizcilik Müsteşarlığı`nda ağırlıklı olarak deniz çevresinin korunması ve gemi kaynaklı petrol kirliliklerinin önlenmesi konularında görevlerde bulundu. 2015 yılında kamu görevinden emekli olarak ayrıldı.

2020 itibariyle halen Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) bünyesinde deniz ve kıyı alanları yönetimi ile deniz biyolojik çeşitliliği araştırma/koruma projelerinde çalışıyor. Türkiye’de deniz, kıyı ve sualtı ekosistemlerinin korunması, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve araştırmaları çalışmalarında bulunuyor. Bütünleşik Kıyı-Deniz Alanları Yönetimi, Türkiye`nin kuşları, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku ve doğal yaşam alanlarının korunması, esaret altındaki yunusların doğaya geri döndürülmesi ve denizlerde petrol kirliliğinin önlenmesi üzerine doğa koruma ve araştırma konularında birçok projede görev aldı, projeler tasarladı ve yürüttü. Doğa koruma üzerine etkinlik gösteren bazı STK`larda ayrıca yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelik görevlerinde bulundu.

Görev aldığı STK lar; 1985 ODTÜ Sualtı Topluluğu (ODTÜ-SAT) üyesi, 1987 Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) kurucu üyesi, 1991 Ankara Kuş Gözlem Topluluğu (AKGT) kurucu üyesi, 1993 Deniz Kuşları Araştırma Grubu (DEZKUŞ) kurucu üyesi, 1994 Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) kurucu üyesi, 1998 Kuş Araştırmaları Derneği (KAD) kurucu üyesi (daha sonra Doğa Araştırmaları Derneği adını aldı), 2011 Kaş Likya Kuş Gözlem Topluluğu kurucu üyesi (LİKKUŞ), 2019 Simurg Kuş Yuvası Derneği Kurucu Üyesi. Doğa Derneği üyesi ve eski Yön. Kurulu üyesi. 1994 de Kara Avcılığı Fahri Av Müfettişi.

Son Güncelleme: 02 Mart 2020