Çevreci Akıl Yürütme: küresel-yerel ikilemi

Bu haftaki söyleşimizin konusu "Çevreci akıl yürütme: küresel - yerel ikilemi". Çevresel diye adlandırılan meselelerin en belirgin özelliği bitmeyen görüş ayrılıkları ve ihtilaflar üretmeleri. Konuğumuz Mehmet Ali Üzelgün sunuşun ilk bölümünde küresel çevre problemlerini pratik felsefe açısından ele alacak ve çevreci düşünce ve akıl yürütmeyi basitçe tanımlayacak. İkinci bölümde ise oluşturulan modeli eleştirmek, sınırlarını görmek için ucu açık bir tartışma açmaya çalışacağız: bu tartışma bölümünde katılımcıların yağmur hasadı üzerine bilgi ve görüşlerine ihtiyacımız olacak.

Mehmet Ali ÜZELGÜN hakkında:

Mehmet Ali Üzelgün sosyal psikoloji alanında doktorasını 2014 yılında tamamladı. Yaklaşık yirmi yıldır iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin nasıl anlatıldığı, tartışıldığı ve anlaşıldığı üzerine çalışmaktadır. Ekoloji hareketin dili ve balagati ile hareketin içinden ilgilenmektedir.Son Güncelleme: 03 Şubat 2020