Üyelik

Amaçlarımızı ve ilkelerimizi benimseyen, çalışma alanımıza ilgi duyan, bu konuda kendini geliştirmek, araştırma yapmak, gönüllü katkıda bulunmak ve paylaşmak isteyen ve hukuken üye olma ehliyetine sahip herkes Derneğimize üye olabilir.

Dernek üyeliği için bir başvuru formu ve dilekçeyle başvurmanız gerekiyor. Sonrasında Sizinle, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla görüşüyoruz. Daha yakından tanışmak ve Dernek amaç ve ilkelerini, çalışma yöntemini karşılıklı konuşmak, düşündüklerimizi, yapabileceklerimizi birbirimize anlatabilmek için. Başvurunuzun Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmasından sonra gerekli belgeleri tamamlamanız gerekiyor.

Üyeliğe kabülünüz, bir mektupla tarafınıza bildirilerek süreç tamamlanıyor. Üye giriş ödentimiz; 10 TL, ve yıllık üyelik ödentisi, 2019 yılı için 50TL`dir. Üyeliğe girişte her ikisi birlikte alınmaktadır. Görüldüğü gibi amaç, üye olmanın mali külfetinin bir engel olarak algılanmamasıdır. Ama her yıl bu ödentinin yapılması gereğini de unutmamak koşuluyla.
Derneğimizde; üyelerden, öncelikle gönüllülük ve karşılıklı saygı temelinde kendilerince de uygun gördükleri işleri paylaşmaları ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirmeleri, çalışma alanımızla ilgili istediği konuda araştırma, daha geniş bilgi edinme ve bunları yayınlarımızla ve benzeri yollarla yaymaları beklenir. Ayrıca Dernek’teki eğitim programlarına katılma, Derneğimizin düzenlediği benzeri etkinliklerde (çalıştay, kongre, gezi vb) görev alma, Derneğe gelen toplantı, sempozyum, çalıştay, kongre vb etkinlik çağrılarına “Dernek üyesi” sıfatıyla katılma ve/veya kendi görüşlerini sunma gibi konularda da üyelerimizin katkıda bulunmasının ve katılımının doğal olduğunu düşünüyoruz.
Sizi aramızda görmek bizi de güçlendirecektir.
 
Eğitim çalışmalarımızın ve projelerimizin tüm giderini üye aidatları, destek fonları ve bağışlardan karşılıyoruz. Bize kaynak sağlayarak bizi daha güçlü görmek isterseniz aşağıdaki Dernek hesabımıza bağışta bulunabilirsiniz.

               Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
               İş Bankası, Başkent Şubesi / Ankara
               Hesap No: 4299-0439398