Tarihçemiz

Derneğimizin yönetimi, iki yılda bir yapılan genel kurullar ile bir nöbet değişimi şeklinde bu günlere ulaşmıştır. "Çevre ve Ormancılık" isimli derginin bünyesinde başlayan süreç, daha sonra dernek çatısı altında daha etken bir duruma dönüşmüştür. Ülkemizde çokça rastladığımız kitlesel olma özelliğinden daha farklı ama araştırma ve eğitime dayalı, üretken ve etken olma savıyla yola çıkmıştır. Bu bağlamda; yeni Dernekler Yasasi ve günümuz gereksinmelerini de gözönüne alarak, 7.Dönem Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tüzük değişiklikleri ve kurumsallaşmaya yönelik olarak geliştirilen yönerge taslakları 5 Mart 2005 tarihinde yapılan 8. Genel Kurul’da ayrıntılı olarak tartışılarak karara bağlanmıştır. Kırsal çevre konusunda uzmanlarla, gönüllü olarak uzmanlaşmak isteyenleri biraraya getirme çabasını gütmüştür. Bu kapsamda hem kentliyi hemde köylüyü hedef kitle olarak seçmiş ve bazı uygulamalı projeleri de bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak birçok rapor hazırlanmış ve/veya yayımlanmıştır. Böylelikle bundan sonra benzer konularda çalışmayı düşünen araştırmacılara, kurum ve kuruluşlara çıkarılan dersler aktarılmaya çalışılmıştır.