Başkentimiz´in Anıtsal Ağaçları

Kentlere özgün kimlikler kazandıran bir çok öğe sayabiliriz: Sözgelimi; önemli toplumsal, kültürel ya da siyasal gelişmelere ortam olmuştur; çok önemsenen bir sanatçı, bilimci, sporcu, siyasetçi yaşamını o kentte geçirmiş olabilir; Dünyada ender görülen bir doğal oluşuma yalnızca o kentte rastlanabilir. Söz konusu olan kent Ankara ise eğer, doğrusu, hiç de zorlanmayız özgünlüklerini sayarken: Sözgelimi Cumhuriyetimizin başkenti olmaklığı; Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gömütünün varlığı; henüz ayırdına pek varılmamış da olsa içinde bulunduğu bozkırın akşamları; müzeleri, seğmenleri, misket oyunhavası, tavası ve hatta keçileri aklımıza gelebilir; artık, ilgimiz hangi alanda yoğunsa... Ancak, sanmıyoruz ki, ağaçları aklınıza gelsin; doğru söyleyin lütfen, gelir miş Bundan böyle gelsin, istiyoruz. Bu amaçla da hazırladık Başkentimizin Anıtsal Ağaçları’nı. Artık, anıtsal ağaçlarını da sayacağınızı umuyoruz başkentimizin özgünlüklerinden söz ederken. 2002 yılında yayımlanan bu kitabın içeriğini Orman Y. Mühendisi Ahmet Demirtaş Ankara”nın sokaklarını tek tek ve bazılarını birçok kez dolaşarak hazırladı,
fotoğrafları Cevat Günel çekti. Bakalım, bu çalışma Ankaralılarımızın Ankaralılıklarının pekişmesine ne denli katkıda bulunabilecek. Dileriz çok olur.

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

ANGIOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)
Türkçe Adlarına Göre Kapalı Tohumlu Yabancı Ağaç Türleri
Türkçe Adlarına Göre Kapalı Tohumlu Yerli Ağaç Türleri
Latince Adlarına Göre Kapalı Tohumlu Yabancı Ağaç Türleri
Latince Adlarına Göre Kapalı Tohumlu Yabancı Ağaç Türleri
Saplı Meşe (1)
Asya Servi Kavağı (2)
Adi Karakavak (3)
Dişbudak (4)
 

Japon Kayını (5)
Küçük Meyveli Trabzonhurması (6)
Amerikan Duvar Sarmaşığı (7)
Dişbudak Yapraklı Akçaağaç (8)
Dağ Akçaağacı (9)
Amerikan Dişbudağı (10)
Geyikdikeni (11)
Alıç (12)
Melez Geyikdikeni (13)
Kokarağaç (14)
Beyaz Çiçekli Atkestanesi (15)
Kara Ceviz (16)
Ova Karaağacı (17)
Adi Çitlenbik (18)
Mor Dut (19)
Akkavak (20)
Katalpa (21)
Güveykandili (22)
Adi Kızılağaç (23)
Adi Ceviz (24)
Büyük Çiçekli Manolya (25)
Doğu Çınarı (26)
Batı Çınarı (27)
Mahlep (28)
Erguvan (29)
Amerikan Glediçyası (30)
Japon Soforası (31)
Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya (32)
Kuş İğdesi (33)

 Kafkas Ihlamuru (34)

GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)
Latince Adlarına Göre Açık Tohumlu Yabancı Ağaç Türleri
Türkçe Adlarına Göre Açık Tohumlu Yabancı Ağaç Türleri
Latince Adlarına Göre Açık Tohumlu Yerli Ağaç Türleri
Türkçe Adlarına Göre Açık Tohumlu Yerli Ağaç Türleri
Tapınakağacı (35)
Adi Porsuk (36)
Doğukaradeniz Göknarı (37)
Mavi Ladin (38)
Lübnan Sediri (39)
Himalaya Sediri (40)
Ağlayan Çam (41)
Sarıçam (42)
Karaçam (43)
Kızılçam (44)
Fıstıkçamı (45)
Amerikan Bataklık Servisi (46)
Japon Kriptomeryası (47)
Arizona Servisi (48)
Lavson Yalancı Servisi (49)
Kurşunkalemi Ardıcı (50)
Ek 1: Anıt Ağaçlar
Ek 2: Çiçek Renklerine Göre Ankara’daki Ağaç Türleri
Ek 3: Çiçek Açtıkları Aylara Göre Ankara’daki Ağaç Türleri
Ek 4: Yetişme Başarısına Göre Ağaç Türleri
Ek 5: “Anıtsal” Ağaçların Yersel Gösterimi

Yayın No.10
Yayın Tarihi : 2002
Yayın Yeri : Ankara

Başkentimiz”in "Anıtsal" Ağaçları

Son Güncelleme: 26 Kasım 2010