SÖZLÜ ORMANCILIK TARİHİ (BAŞLANGIÇ)

SUNUŞ
Türkiye ormancılığının yüzelli yılı aşkın bir geçmişi var. Ormanlarımızın yapısal özellikleri de göz önünden bulundurulduğunda, bu geçmişin olağanüstü yaşama zenginlikleriyle bezeli olabileceği de kolaylıkla kestirilebilir. Ancak, doğrusunu söylemek gerekirse, başta ormancı çalışanlarımız olmak üzere kamuoyu bu zenginliğin gerektiğince ayırdında değil. Peki, olabilir miydi? Bize sorarsanız; <<-Hayır olamazdı!>> Olamazdı, çünkü, sözgelimi orman fakültelerindeki öğretim izlencelerinde <<- ormancılık tarihi>> konusuna yer verilmemiştir. Tarih bilgisi, çok sınırlı düzeyde <<- Ormancılık Politikası>> derslerinde işlenmektedir. Meslek örgütlerinin ise, deyiş yerindeyse, <<- bu tarakta bezleri olmamıştır ve olmamaktadır>>. Öte yandan, yaşadıklarını, deyiş yerindeyse kağıda dökme alışkanlığı ormancı çalışanlar arasında da yeterince yaygınlaşmamıştır: Halil KUTLUK, İsa BİNGÖL, Kerim YUND, Prof.Dr. Tahsin TOKMANOĞLU gibi birkaç kişi dışında ormancılığımızın tarihi ile ilgili çalışmalar yapanların sayısı iki değil, bir elin parmaklarını bile aşamamaktadır. Ek olarak, Türkiye’de, temel ormancılık çalışmalarının ve özellikle de sonuçlarının çeşitli yönlerden değerlendirilebilmesi sırasında gereksinme duyulacak veri ve bilgilere ilişkin kapsamlı, tutarlı ve sürekli kayıtlar da tutulmamaktadır. Yetmiyormuş gibi bir de, Orman Genel Müdürlüğü’nün akıl almaz zenginlikteki kitaplığı da 1980’li yılların başında SEKA’ya gönderilince, ormancılık tarihimize ışık tutabilecek bilgi ve belgeler de neredeyse tümüyle yok edilmiştir. Kısacası, Türkiye ormancılığında, artık; <<- Dün neler, ne kadar ve nasıl yapılmış; ne sonuçlar alınmıştır?>> sorusunu yanıtlayabilme olanağı <<- yok>> denebilecek denli kısıtlıdır. Oysa, tarih, ormancılık uygulamaları yönünden de yaşamsal öneme sahip bir alan. Nedeni de çok açık: Bir kez ormancılık çalışmalarının sonuçları ancak insan ömrünü aşabilecek sürelerde ortaya çıkabilmektedir. Sonra, Türkiye ormanlarının tür ve yapı çeşitliliği yönünden hem dikey ve hem de yatay olarak son derece değişken olması, ormancılık uygulamalarını ve sorunlarını yörelere göre farklılaştırmıştır. Görece olarak en uzun dönemli etkinlik alanlarından birisi olan ormancılık kesiminde, özellikle teknik karar süreçlerinin gerçekçi olabilmesi için bu koşulların göz önünde bulundurulması gerekiyor.

“Sözlü Ormancılık Tarihi”, bu saptamalardan hareketle tasarladığımız bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.
.......
Bu arada, söyleşilerimize katılan Kâmuran ARDIÇ, H.Avni USLUOĞLU, Mahmut FÜSUNOĞLU ve Dr.Hayati GÜRTAN’ı çalışmalarımız sürerken yitirdik. Saygıyla anıyoruz... Öte yandan, söyleşi ses kayıtlarının yeterince iyi olmaması nedeniyle konuşmalarda geçen yer ve kişi isimlerindeki yanlışlıkların tümünü gideremediğimizi sanıyoruz. Bu nedenlerle başta Sayın Dr.Emin EREN ile Sayın Mustafa PINARCIK olmak üzere Sayın konuşmacılardan ve okurlarımızdan özür diliyoruz.

“Sözlü Ormancılık Tarihi” çalışmamızın ve kitabımızın, ormancılığımızın tarihini yazacaklara katkıda bulunmasını diliyoruz.

Sözlü Tarihin Başlangıcını Oluşturanlar
Kâmuran ARDIÇ
İsa BİNGÖL
Muhittin TÜRKER
Hüseyin AGUN
Orhan ATAMAN
Halil İbrahim CİRELİ
Hasan BİLBAŞAR
H.Avni USLUOĞLU
Kemal AŞK
Ahmet TARHAN
Dr.Hasan SELÇUK
Hüsnü TÜZÜN
Osman SAVAŞAL
Zübeyir AKYILDIZ
Dr.Hayati GÜRTAN
Cahit YÖRÜKER
İsmail ZENGİNGÖNÜL
Dr.Nurettin ELBİR
Nejat KAYIN
Kâmuran ÖZSOY
Erol DURUÖZ
Mahmut FÜSUNOĞLU
Nejat DAĞABAK
Sümmani CAN

Yayın No.12
Yayın Tarihi : 2002
Yayın Yeri : Ankara

Sözlü Ormancılık Tarihi

Son Güncelleme: 26 Kasım 2010