Or-Koop Yönetici Ve Üyelerinin Orman Ekosistemlerindeki Biyolojik Çeşitliliği Yerinde Koruma Eğitimi Projesi

OR-KOOP YÖNETİCİ VE ÜYELERİNİN ORMAN EKOSİSTEMLERİNDEKİ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ YERİNDE KORUMA EĞİTİMİ PROJESİ (GEF SGP TUR/98/G52)

Bu proje kapsamındaki eğitim çalışmaları; BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (UNDP GEF / SGP) mali katkısı ve Orman Genel Müdürlüğü”ne (OGM) bağlı Orman Bölge Müdürlükleri”nin desteği ve OR-KOOP ve bağlı birliklerin işbirliğiyle Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Giresun ve Sinop’ta, çoğunluğu Derneğimiz üyelerinden oluşan gönüllü uzmanlarla Kasım 2001 - Mart 2002 döneminde gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda 6 eğitim kitapçığı ve 2 poster yayımlanmıştır.


Proje Sonuç Raporu

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI

SORUN TESPİTİ, ÖNCELİK BELİRLEME ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRME


PROJE YÖNETİMİ


SUYA ERİŞİM VE ATIK SU SORUNU ÇÖZÜMÜNDE KATILIMCI BİR UYGULAMA

KIRSAL KALKINMADA KADINLAR

Son Güncelleme: 26 Kasım 2010