ODTÜ ORMANI`NDAKİ HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİDİR

BASINA ve KAMUOYUNA

ODTÜ ORMANI`NDAKİ HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİDİR

1957 yılında Atatürk Ormanı olarak projelendirilen, 1958 yılında denemeleri yapılan, sonraki yıllarda ağaçlandırılan, günümüzdeki adıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı`nın başına gelenleri kısaca anımsatmak isteriz. Ankara`nın güney ve batısında 4500 hektar genişliğindeki bu orman aynı zamanda Ankara şehrinin en büyük yeşil alanıdır. Ankaralı yurttaşlar daha temiz bir havayı solumalarını biraz da bu ormana borçludurlar. Bu orman ODTÜ öğrencilerinin, öğretim üyelerinin, çalışanlarının ve ormancılık örgütünün uzun yıllar sürmüş olan emekleriyle oluşmuştur. Ankara koşullarında böyle bir ormanın oluşturulabilmesi çok önemli ve değerlidir. Bizim de değerini bilip gözümüz gibi korumamız gerekir.

ODTÜ Ormanı bugün olduğu gibi geçmişte de otomobile dayalı ulaşım politikalarını tatmin için kamu yararına aykırı müdahalelere maruz kalmıştı. Bunların şu an için sonuncusu yeni açılan Şehir Hastanesi`ne ulaşımı sözde rahatlatmak için ODTÜ Ormanı`nın Bilkent`e yakın kesiminin içinden kuzey-güney doğrultulu bir yolun planlanması oldu. Bu amaçla imar planlarında hukuka aykırı olarak değişiklikler yapıldı.

Ayrıca yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde yeri olmadığı halde 8 Eylül 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında bir protokol imzalandı ve ormanın içinden kuzeyden güneye uzanan 4,8 km uzunluğundaki yolun 38 m genişliğinde olması kararlaştırıldı. 

9 Eylül 2017 sabahı çok sayıda iş makinesi ile orman tahrip edilerek 100 metreye yakın genişlikte yol açıldı. Açılan yolun iki kıyısı tel örgülerle çevrildi. Açılan yol ormanı tahrip ettiği gibi, ormanı bölerek bütünlüğünü de bozdu. TMMOB`ye bağlı meslek odalarının, derneklerin ve yurttaşların itirazlarına sorumlular kulaklarını tıkadı. Türkiye ormanlarını koruma, genişletme, geliştirme görevi yüklenmiş olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) birimleri ve yetkilileri yasada belirtilen görevlerini yerine getirmedi.

Derneğimiz üyesi iki arkadaşımız bu hukuk dışı müdahalenin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı`na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, ODTÜ Ormanı içinden yollar geçirmek için düzenlenen 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliklerinin iptali istemiyle dava açtı.  

Sonuç olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi 19.06.2019 tarihinde oybirliği ile aldığı kararla söz konusu plan değişikliklerinin açıkça hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Yürütmeyi durdurma kararları iptal kararları ile aynı hüküm ve sonuçları doğurur, iptali istenen işlemi hukuk dünyasından kaldırır. 

Yani, bugün itibariyle; ODTÜ Ormanı`nın tahrip edilmiş olması hukuksuzdur. Tahrip edilen kısımların ağaçsız bırakılması hukuksuzdur. ODTÜ Ormanı`nı bölen tel örgüler hukuksuzdur. ODTÜ Ormanı`nın parçalanmış görüntüsü hukuksuzdur!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ODTÜ Rektörlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü`ne açık çağrıda bulunuyoruz:

Ankara 9. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının gerekleri derhal yerine getirilmelidir. Bu bağlamda;

- Tahrip edilen orman parçasının kenarlarındaki tel örgüler derhal kaldırılmalıdır.

- Yol açmak kastıyla ODTÜ Ormanı`nın tahrip edilen kısımlarını eski durumuna dönüştürmek için derhal harekete geçilmelidir. 

- Fiziki olarak bölünmüş olan ODTÜ Ormanı`nın bütünlüğü sağlanmalıdır.

Aksi takdirde yurttaşların Anayasadan doğan haklarını kullanma koşulları oluşacaktır.

***

NOT: ODTÜ Ormanı`nda yol açılması süreci ile ilgili bilgi, belge ve fotoğraflar Derneğimizden edinilebilir.

 


ODTU Ormani - Basin Duyurusu.pdf
Son Güncelleme: 02 Kasım 2019