İç Anadolu`nun Kalıntı Ormanları Kitabı Yayınlandı

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği`nce yürütülen `İç Anadolu Bölgesinin Kalıntı Ormanlarının Tanıtımı ve Korunması Projesi` sonuçlandı ve proje çalışmaları 447 sayfalık bir kitap olarak yayınlandı: `İÇ ANADOLU`NUN KALINTI ORMANLARI`.

UNDP, GEF- SGP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu - Küçük Destekler Programı) kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve Biyans Biyolojik Ürünler desteğiyle yürütülen, 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 2 yıl süren bu proje ile `kalıntı orman`kavramı derinlemesine irdelenmeye ve kalıntı ormanlar konusunda farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

Proje çalışmaları boyunca 30`dan fazla üye ve gönüllü arkadaşımız karın tokluğuna çalıştı. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya illeri kapsamında çalıştığımız projenin ve proje ürünü kitabın öyküsünü kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Önce kavramsal çerçeveyi oturtmaya çalıştık: `Kalıntı orman` ile orman kalıntısı, orman bakiyesi, relikt orman, fosil orman, parçalanmış orman ekosistemi gibi kavramları tartıştık. Ciddi bir literatür taraması yaptık. Arazi çalışmalarında ne tür bilgileri hangi formatlarda toplayacağımıza karar verdik. Kendi alanlarında uzman arkadaşlarımız proje ekibine çeşitli eğitimler verdi.

Konu hakkında önceden yapılmış yayınları da dikkate alarak haritalar ve uydu görüntülerinden çalışma alanımızı taradık, orman amenajman planlarını inceledik. `Kalıntı orman` olarak değerlendirilebilecek yerleri harita üzerinde tespit ettik. Sonra, keşif gezileriyle bu alanları yerinde gözlemleyerek kalıntı orman çerçevesinde değerlendirebileceklerimizi belirledik. Epey bir alanın da kalıntı orman tanımımıza uymadığını gördük, eledik. Ve belirleyebildiğimiz 44 kalıntı orman alanında arazi çalışmalarına başladık. 44 kalıntı ormanın yapısal ve ekolojik özelliklerini, kalıntı orman-insan ilişkilerini, kalıntı ormanları tehdit eden unsurları belirlemeye çalıştık. Çok çok değerli gördüğümüz kalıntı ormanların korunması için çözüm önerileri sunduk.

60 gün arazi çalışması yaptık, 20 bin km yol kat ettik. Onbinlerce fotoğraf çektik, yüzlerce vidyo kaydı gerçekleştirdik. Hiç ummadığımız yerlerde sürpriz ağaçlarla karşılaştık. Kalıntı ormanlardan topladığımız 340 bitki örneğini usulüne göre kurutarak 3 herbaryuma (AÜ Fen Fakültesi, İÜ Orman Fakültesi, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü) gönderdik. 700 kadar ağaçtan (karaçam, katran ardıcı, tüylümeşe) genetik analiz için örnek topladık. Toprak analizi için de her bir kalıntı ormandan örnekler aldık. Sadece arazi çalışmalarında yaptığımız gözlemlerle 670 kadar bitki (cins ve tür bazında) tespit ettik.

Orman Genel Müdürlüğünde bir çalıştay gerçekleştirdik. Bir broşür ve bir masa takvimi çıkardık. Ayrıca, incelediğimiz alanlarda rastladığımız anıtsal nitelikteki ağaçların `anıt ağaç` olarak tescil edilmesi amacıyla gerekli başvurulurda bulunduk. Şimdiden birkaç ağaç tescil edilmiş durumda.


***
Kitabı edinmek için kirsalcevreormancilik@yahoo.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

Son Güncelleme: 26 Nisan 2019