Geçmişteki Gelecek: Sürdürülebilirlik Arayışında Köylülüğün Yeniden Keşfi

Değerli Kırsal Çevre Dostları,
 
bu haftaki söyleşimizde konuğumuz Dr. Solmaz Karabaşa, Nallıhan`ın Yenice köyünde gerçekleştirmiş olduğu etnografik çalışma üzerinden köylülüğün sürdürülebilir bir hayat tarzı için model olup olamayacağını tartışacak.
 
Solmaz Karabaşa hakkında
Ankara Üniversitesi`nin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim (Folklor) Bölümü`nden lisans derecesini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı`ndan yüksek lisans derecesini, tekrar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim bölümünden doktora derecesini almıştır. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı`nda uzman olarak görev yapmakta ve kültür-çevre ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Doktora tezi GEÇMİŞTEKİ GELECEK: Sürdürülebilirlik Arayışında Köylülüğün Yeniden Keşfi adıyla (2019) Ürün Yayınları e-kitap dizisinden yayımlanmıştır. Kitaba  http://sedatveyisornek.humanity.ankara.edu.tr/files/2019/03/KARABASA-Gecmisteki-Gelecek.pdf adresinden ulaşılabilir
 


Çarşamba Söyleşileri Kanalı 

 

Son Güncelleme: 03 Nisan 2019