Muğla`da Termik Santral ve Linyit Madenlerinin Orman Ekosistemlerine Etkileri


İklime ve çevresindeki tüm canlı yaşama olumsuz etkileriyle en kirli enerji üretim yöntemlerinden sayılan termik santraller artık birçok ülkede terk edilirken, Türkiye termik santrallerin enerji üretiminde payını arttırmak için bir atılım peşinde: Çevresindeki halkın yaşamını hiçe sayarak, barındırdığı canlılarla birlikte ekosistemlerin yok edilmesi veya bozulması pahasına ve de ekonomik dahi olmayan düşük kaliteli linyit madenlerini kullanarak..


Derneğimiz gönüllülerinden Deniz Gümüşel’in de yer aldığı bir ekip, Muğla’daki termik santral ve linyit madenlerinin genişlemesinin yaratacağı ekonomik, sosyal ve ekolojik bedeller konusunda kapsamlı bir çalışmayı tamamlamak üzere. Bu çalışmaya katkı olarak üyelerimiz Salih Usta ve Ahmet Demirtaş tarafından hazırlanan “Muğla İl Sınırları İçindeki 3 Termik Santral ve Açık Ocak Linyit İşletmelerinin Orman Ekosistemlerine Etkileri” başlıklı raporu ekte ilginize sunarız.
Mugladaki Termik Santral ve Linyit Madenlerinin Orman Ekosistemlerine Etkileri Kirsal Cevre 2018.pdf
Son Güncelleme: 22 Eylül 2018