Kalıntı Ormanlar Çalıştayı

İç Anadolu`nun Kalıntı Ormanlarının Tanıtımı ve Korunması Projesi kapsamında bir yılı aşkın bir süreden bu yana çalışmalar yaptık. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya illerinde belirlemiş olduğumuz 43 noktadaki alana inceleme gezileri yaptık. Her bir kalıntı ormanın odunsu ve otsu bitki türlerini belirledik, ormanın yapısal özellikleri, toprak yapısı, topoğrafyasını kayıt altına aldık. Ormanla ilişkili olan yerleşim yerlerindeki köy/mahalle Muhtarı ve halktan kişilerle görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde ormanın geçmişi ve günümüzdeki durumunu öğrenmeye çalıştık. Onların ormana ilişkin düşüncelerini öğrendik. Proje ekibi olarak bizler, alandaki inceleme gezilerimizden ve halkla görüşmelerimizden çok şey öğrendik.

Proje içeriğinde yer verdiğimiz bir konu olan Kalıntı Ormanlar Toplantı ve Çalıştayı`nı proje destekçimiz olan Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) tam donanımlı Söğütözü Toplantı Salonunda gerçekleştirdik. Toplantıya beş ilin proje kapsamındaki köy/mahalle muhtarları ve yöre halkından temsilcileri, OGM temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler, belediye temsilcisi ve SGP temsilcisi olmak üzere 71 kişi katıldı.

Toplantıdan sonra yapılan çalıştay, aynı katta yer alan Defne Salonunda gerçekleştirildi. 60 kişinin katıldığı çalıştayda; kalıntı orman kavramı üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Kalıntı orman, orman kalıntısı ve relikt kavramları üzerinde duruldu. Ayrıca kalıntı ormanlar üzerindeki baskı ve tehditler ile bu ormanların nasıl korunacağı tartışıldı.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (Kırsal Çevre) ve proje ekibi olarak; bu etkinlikten heyecan duyduk ve açıklanan görüşlerden yararlandık. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarımız için dersler çıkardık. 

İç Anadolu`nun beş ilinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin kalıntı ormanların öneminin ve değerinin geniş kesimlerce benimsenmesi ve korunmasına katkı sağlamasını diliyoruz. Büyük bir özveri göstererek toplantıya katıldıkları için bütün katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

Çalıştay Raporu ( Ek1Ek2Ek3)

Son Güncelleme: 10 Şubat 2018