Osmanlı`dan Günümüze Köy ve Köylülük

23 Kasım Çarşamba Söyleşimizde konuğumuz Kebikeç Dergisi`nin Yayın Yönetmeni Kudret Emiroğlu olacak. Söyleşi konumuz ise Osmanlı`dan Günümüze Köy ve Köylülük.

Tarım üretiminin kapitalistleşmesi karşısında köylülüğün kendisini sürdürmesi konusu, Anadolu için aynı zamanda Osmanlı sisteminden çıkış sorunuyla katmerlenmiştir. Bir yanda Bizans `a uzanan bir küçük mülk sahibi köylü yapısı, diğer yanda yeni ve geniş pazarlar için modern üretimin bu yapıyla eklemlenmesi, Bizans`tan miras alınan siyasal kültürdeki köy-şehir dengesizliğini de katmerleştirmektedir.
Kudret Emiroğlu hakkında:
1956 Trabzon doğumlu. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdi. Kitap çevirdi, ders verdi; kitaplar, makaleler yazdı. Halen Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü`nde dersler veriyor ve kurucularından olduğu Kebikeç Dergisi`nin yayın yönetmenliğini yapıyor.


Son Güncelleme: 07 Mayıs 2017