Kalıntı ormanalar proje broşürümüzü yayınladık...

Proje ekibi ve danışmanları tarafından arazi çalışmaları esnasında kalıntı orman ile ilişkili yöre halkı, yerel yöneticiler ve STK temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilecek, bilgilendirme toplantıları yapılacak ve hazırlanan bu broşür paylaşılacaktır. Bununla, geçmişten günümüze değişen iklim, ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullara rağmen varlığını devam ettirebilen kalıntı ormanların başta sahip olduğu genetik rezerv ve biyoçeşitlilik varlığı olmak üzere, bulunduğu yörede erozyonun önlenmesi, su kaynaklarının korunması gibi ekosistem hizmetleri ile yöre ekonomisine sağladığı katkılar açısından öneminin anlatılması hedeflenmektedir. 

Broşür iç sayfa
Broşür Kapak
kalintiormanlar-02.jpg
Son Güncelleme: 17 Nisan 2017