MANTARLARIN ORMAN EKOSİSTEMİNDEKİ YERİ

Bu Çarşamba söyleşimiz, böceklerden sonra dünya üzerinde en fazla tür çeşitliliğine sahip canlı grubu mantarların orman ekosistemi içerisindeki işlevleri üzerine olacak.

Mantarlar dünyada en zengin tür çeşitliliğine sahip organizmalardan biri ve orman ekosistemleri mantarlar için en önemli habitat alanlarını oluşturmakta. Mantar türlerinin toplam sayısının dünya üzerinde 750.000 ile 1.500.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise 2158 makromantar türü kaydedilmiştir. 

Mantarların ekosistemdeki işlevleri beslenme tarzlarına göre sınıflandırılabilir. Parazit (asalak), simbiyotik (mikorizal) ve çürükçül beslenme formları mantarların ekosistemdeki rollerini tanımlama kullanılan üç ana grubu oluşturur. Parazit mantarlar üzerinde asalak olarak yaşadıkları bitkileri sömürerek çoğunlukla onları ölüme kadar götürebilirler. Bunu ağırlıklı olarak çeşitli etkilerle zayıf kalmış bitkilere uygulayarak bir nevi doğal seleksiyona katkıda bulunurlar. İkinci grup simbiyotik olarak bitkilerle ortak yaşam modunu seçen gruptakiler ise hayatlarını sürdürebilmek için bir bitkiye ihtiyaç duyarlar ve bu işbirliği besin elementleri ve suyun paylaşımı açısından her iki organizma için bir zorunluluktur. Son gruptaki çürükçül mantarlar ise ekosistemdeki ölü organik maddenin ayrışma sürecini kolaylaştırıp hızlandıran mantarlardır. Doğanın geri dönüşüm fabrikaları olarak da adlandırılabilirler. Çürükçül mantarlar olmasa idi orman altındaki ölü odun ve yapraklar toprak üzerinde metrelerce yükseklikte bir katman olarak karşımıza çıkabilirdi.Meriç Kumbaşlı hakkında: 

1972 Bolu doğumlu. İlköğrenimini Adapazarı’nda, Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Yüksek Lisans (1998) eğitiminden sonra, Kanada Laval Üniversitesinde Bitki-böcek ilişkileri ve ağaç sekonder bileşiklerinin böcekler üzerinde etkileri konulu doktorasını (2005) tamamladı. 1995-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalında, 2014-2015 yılları arasında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünde çalıştı. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünde çalışmaktadır. Orman Mühendisleri Odası ve Biyolojik Mücadele Derneği üyesidir.Son Güncelleme: 08 Şubat 2017