Sivil Mimari Bellek / Ankara 1930-1980

Değerli Kırsal Çevre Dostları, 

Bu Çarşamba söyleşimizde Başkent Üniversitesinden Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Ankara`da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirasın tespiti amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmayı bizlerle paylaşacak.

Ankara`da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası Projesi, konut özelinde sivil mimarlık yapılarına dikkat çekilmesi, bu yapıların araştırılması, belgelenmesi ve bir Sanal Kent Arşivi (müzesi) kurulması; öte yandan kültür mirası olma özelliklerinin ortaya konularak bu yapıların korunmasının sağlanması için ölçütler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje, modern dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip olan Ankara kentinde, yine modern dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli bir yere sahip bir zaman aralığında inşa edilmiş konut yapılarına odaklanmış, TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir.

Proje kapsamında belgelenen ve Kırsal Çevre Derneği`nin de ikamet ettiği Öz-Ok Apartmanı; zemin ve bodrum katta tek daireler, üst katlarda dubleks daireler ile elde edilmiş olan plan kurgusu, dubleks dairelere erişimi sağlayan sirkülasyon koridoru ve bu koridoru gizleyen yarı geçirgen yüzeyleri ile dönem yapıları içinde özel ve önemli bir örnektir. Mühendis Veliyettin Özkan ve Yüksek Mimar Erdoğan Okçu tarafından tasarlanmış olan yapı; yatayda tek bir prizmatik kütleye bir merdiven kovasının eklemlenmesi ile oluşturulmuş; yapının ana girişi diyagonal betonarme bir saçakla tanımlanmıştır.Nuray Bayraktar hakkında:
Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Mimarlık Bölümü`nden 1980 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı`ndan 1988 yılında Yüksek Mimar, 1997 yılında Doktor unvanını aldı. 2011 yılında Mimarlık alanında Doçent oldu. Çeşitli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslar arası kitaplarda bölümleri ve bildirileri, gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Bir çok ulusal sempozyumun düzenlenmesinde sorumluluk üstlendi. Temel Tasarım ile ilgili bir kitabın yazım ekibinde yer aldı. Birçok mimari yarışmada jüri üyeliği yaptı. Bir proje yarışması ödülü, bir Ankara üzerine senaryo yarışması ödülü, bir Halkevleri üzerine araştırma yarışması ödülü bulunmakta. Biri uluslar arası olmak üzere bir çok araştırma projesi yürüttü. TÜBİTAK ve VEKAM destekli yürüttüğü araştırma projesinin sonuç ürünlerini proje ekibi ile birlikte Ankara, İstanbul , İzmir, Bursa ve Kayseri`de düzenlenen beş sergi ile paylaştı. Sergi katalogunun yazım ekibinde yer aldı. Ayrıca proje kapsamında düzenlenen iki çalıştayın notlarını yayına hazırladı. Akademik çalışmalarını tasarım, konut ve kent alanında sürdürmekte. İki dönem Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, üç dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1990- 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi`nde çalışmış olan Bayraktar halen Başkent Üniversitesi`nde çalışmakta.Son Güncelleme: 08 Şubat 2017