İç Anadolu´nun Kalıntı Ormanlarının Tanıtımı ve Korunması

Anadolu’nun önemli bir bölümü ormandan büyük ölçüde yoksun ve bozkırlarla kaplı olarak bilinir. İlk bakışta doğal bozkır sahası izlenimi veren bu alanlar, çoğunlukla insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkmış antropojen bozkır alanlarıdır. Bugün bu ormanların büyük bir kısmı antropojen bozkırlara dönüşmüş olsa da, nispeten yüksek kesimlerde eski orman alanlarının günümüze ulaşan son parçaları orman adacıkları halinde hala varlığını sürdürmektedir. Anadolu’da kalıntı ormanların günümüzde kapsamlı bir envanteri yoktur. Yanı sıra, değişen nüfus, tarım ve ormancılık politikaları, kentleşme ve kırdan kente göçlere bağlı olarak kalıntı ormanların maruz kaldığı değişimler ve tehditler bilinmemektedir.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, İç Anadolu bölgesinde, kalıntı ormanların önemli bir yer tuttuğu Ankara, Kırıkkale, Konya, Kırşehir ve Çankırı illeri sınırlarındaki kalıntı ormanları tespit etmek, devamlılıklarını sağlamak üzere ulusal ve yerel düzeyde toplumsal bilinç yaratmak, korunması ve yönetimine yönelik öneri ve politika oluşturulmasını sağlamak üzere Kasım 2016'da İÇ ANADOLU KALINTI ORMANLARININ TANITIMI ve KORUNMASI bir proje başlatmıştır. Projenin Haziran 2018 tarihinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Bu proje UNDP GEF SGP, TC. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ve Biyans Biyolojik Ürünler Ar-Ge Dan. Ltd. Şti. tarafından desteklenmektedir.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son Güncelleme: 08 Aralık 2016