SEVİNDİRİCİ BİR HABER

Fotoğraf Galerisi
Fotoğraf Galerisi
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği olarak Rize(Fırtına) Şimşirlerinin Tanıtımı ve Korunması Projesini üye ve gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirmiştik. 2012-2013 yıllarındaki çalışmamızda şimşir konusunda geniş bir literatür taranmış, kapsamlı arazi incelemesi gerçekleştirilmiş, halkla ve yöneticilerle görüşmeler yapılmıştır. Ağaç boyutlarına ulaşmış şimşirlerin orman oluşturduğu tek yer olan Çamlıhemşin’deki Fırtına Vadisi’ne arazi çalışması için gittiğimiz ilk gezide; şimşirlerin mantar hastalığı nedeniyle sarardığına tanık olduk. İncelemelerimiz genişlediğinde hastalığın çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve ortaya çıkmış olan zararın fazla olduğunu belirledik. Hastalığa karşı önlem alınması bağlamında Orman Genel Müdürlüğü(OGM) ve orman fakültelerini bilgilendirerek çalışma yürütülmesi için çeşitli girişimlerde bulunduk. Olumlu sayabileceğimiz kimi adımlara karşın o dönemde hızlı, etkin ve kapsamlı bir mücadele yürütülmediğini belirtmek gerekir.

Temmuz 2013 tarihinde bizi hayli şaşırtan bir girişimin başlatıldığı duyumunu aldık. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü hastalık nedeniyle yaprakları dökülen şimşirlerin kuruduğunu varsaymış ve ekonomiye kazandırılması gerekçesiyle kesilmesi hazırlığına girişmiş. Bu girişimi durdurmak amacıyla bir rapor hazırlayarak yöneticilerle görüşmeler yapmıştık. Hastalık nedeniyle yaprakları dökülmüş olan şimşirlerin bazılarının ikinci yıl yeniden sürgün vererek yeşerdiğini, o nedenle kesimin yanlış olduğunu ve en azından 4-5 yıl beklenmesi gerektiğini belirttik. Hastalanmış şimşirleri kesme yerine hastalıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Sonunda şimşirlerin kesilmesi girişimine engel olundu.

10 Temmuz 2016’da Çamlıhemşin’e geziye giden Derneğimiz üyeleri Salih USTA, Mustafa GÖKMEN, Hilmi YENİKURTULUŞ ve arkadaşları şimşir ormanlarını da ziyaret etmişler. Ağaç boyutundaki şimşirlerin orman oluşturduğu tek yer olması gerekçesiyle Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmesi için başvuruda bulunduğumuz yerdeki ağaçların bir bölümünün hastalığı atlattıkları müjdesini verdiler. Fotoğraflara bakınca kimi ağaçlara ilaç uygulandığını, büyük ağaçların yeniden yeşerdiğini anlıyoruz. Ayrıca ilçe çıkışına dikmiş olduğumuz tanıtıcı panonun yerinde durduğunu görmekteyiz. Arkadaşlarımızın yöreyi ziyareti ve çektikleri fotoğraflardan; geçmişte doğru bir çalışma yaptığımızı, ağaçların kesilmesine karşı çıkarak ağaçların yaşamasını sağladığımızı kanıtlamış olduğumuzu anladık. Ama daha da önemlisi 3 yıl aradan sonra şimşirlerin önemli bir bölümünün hastalığı yenerek yaşamayı sürdürdüklerine çok sevindik.

Ahmet DEMİRTAŞ

2Ağustos 2016


 

Son Güncelleme: 03 Ağustos 2016