TÜRKİYE’NİN TABİATI KORUMA ALANLARI

Türkiye gibi tür ve ortam çeşitlilik düzeyi son derece yüksek bir ülkede koruma amaçlı çabaların daha da yaygınlaştırılması ve etkenleştirilmesi gerekiyor. Ne var ki Türkiye” de bu koşulun yeterince yerine getirilebildiği söylenemez. Türkiye”nin Tabiatı Koruma Alanları çalışması, bu gereksinmeyi karşılamak amacını gütmektedir.

Şimdiki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen "tabiatı koruma alanları” nın sayı sı, bu çalışmanın yapıldığı Kasım 1999 itibariyle otuzbeşe ulaşmış ve genişlikleri de seksen bin hektarı aşmıştır. Ne var ki bu alanlara ilişkin bilgi düzeyinin yeterli olduğu ve herhangi bir yolla elde edilmiş bilgilere kolaylıkla erişilebildi ği söylenemez. Dahası, bu yetersizliğin giderilmesine yönelik çalışmaların yeterince yaygınlaştırılamadığı da bir başka gerçek. Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları, bu olumsuzlukların aşılmasına, deyiş yerindeyse, "karınca kararınca" katkıda bulunmak amacıyla tasarlandı ve gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ nın "Global Environment Facility" etkinliği kapsamındaki "Small Grant Program" ın desteğiyle yürütülen Türkiye’deki Tabiatı Koruma Alanları”nın "Yöresel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtımı ile Bitki Gen Kaynakları nın Yerinde Korunmasına Yöre Halkının Katılımının Sağlanması (Gevne Vadisi Örneği)" projesinin bir alt boyutu olarak yürütüldü.

İlglili Yayın

Türkiye”nin Tabiatı Koruma Alanları

Yayın No.9

1. Baskı
Yayın Tarihi : 2000
Yayın Yeri : Ankara

2. Baskı
Yayın Tarihi : 2002
Yayın Yeri : Ankara

BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (UNDP GEF / SGP) desteğiyle yayımlanmıştır.

Son Güncelleme: 26 Kasım 2010