Anıt Ağaçlar Yönetiminin İyileştirilmesi Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı

Çalıştay Sonuç Raporunu aç...

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 2000’li yılların başından bu yana anıt ağaç konusunda çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında yayınladığı Başkentimiz’in “Anıtsal” Ağaçları kitabı bu çalışmalardan yalnızca birisidir. Ankara ve başka illerde belirlediği anıtsal nitelikli çok sayıda ağacın tescil edilmesi ve korunması için yetkili kuruma başvurmuştur. Bu başvurulardan olumlu sonuç aldığı gibi alamadıkları da olmuştur. Eğitim, kültür, bilim ve tarihimiz açısından çok önem verdiğimiz bu canlı varlıklar konusunda farkındalık yaratma çalışmalarımız sürmektedir.

Her zaman olduğu gibi şimdiye kadar el atılmamış bir sorunu çeşitli boyutlarıyla irdeleyip çözüm önerileriyle birlikte gündeme taşımak istedik. Uzun zamandır “Anıt Ağaç” konusunda Türkiye’de yaşanan durumu, ilgili kurumların ve halkın konuya yaklaşımını yakından biliyor, yaşanan sürecin olumsuzluklarını yaşayarak tanık oluyoruz. Türkiye’deki anıt ağaçların envanterinin eksik olduğu, tescil edilmediği, bunlarla ilgili gelişmelerin iyi izlenmediği, bakımlarının ve etkili bir korumanın yapılmadığı gerçeğini herkes paylaşacaktır. Sürecin bu biçimde işlemesi durumunda anıt ağaçlarımızın birçoğu zarar görecek ve giderek yok olacaktır.

Kırsal Çevre Derneği olarak üye ve gönüllüleri ile anıt ağaç konusunda azımsanmayacak bilgi birikimine sahiptir. Gönüllülük temelinde çalışma yürüten bir Dernek olarak övünmeyi hak ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak anıt ağaç konusunda yaşanan sıkıntıları, açmazları ve çözüm önerilerini irdeleyebilmek için bir çalıştay yapmanın olanaklarını araştırdık. İlgili kamu kuruluşu yetkilisi, bilim insanı, dernek, meslek odası, vakıf gibi demokratik kitle örgütleri ile ön görüşmeler yaptık. Konuya ilişkin olarak soruna yaklaşımımız, taşıdığımız kaygılar, yaşanan sıkıntıların büyük ölçüde paylaşıldığına tanık olduk. Bundan aldığımız cesaretle ve Dernek olanaklarıyla iki çalıştay yaptık. Çalıştaylarımızı yapmak üzere salonlarını veren Ankara Barosu ve Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı’na (SGP) içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Sevinerek belirtelim ki; çalıştaya katılmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz ve çağrıda bulunduğumuz kurum, kişi ve örgüt temsilcilerinin tümüne yakını katılmıştır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu rapor ile anıt ağaçlar yönetim sisteminin iyileştirilmesi için her iki çalıştay sonucunda ortaya çıkan çözüm önerilerini ve eylem planını paylaşıyoruz. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve çözüm önerilerinin uygulamaya sokulmasını candan diliyoruz. 

Çalıştay Sonuç Raporunu aç...


 
 
 

Son Güncelleme: 20 Temmuz 2016