ANADOLU SIĞLA ORMANLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

11 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA SÖYLEŞİSİ
"ANADOLU SIĞLA ORMANLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ"
DR. OKAN ÜRKER

Sevgili Kırsal Çevre Dostları,

Bu haftaki söyleşimizde konuğumuz Ekolog Dr. Okan Ürker, Anadolu Sığla Ağacı’nın evrimsel süreçte ortaya çıkışı, Dünya ölçeğinde yeri, endemiklik ve nadirlik durumu, biyolojik ve ekolojik özellikleri, Anadolu Sığla Ormanları’ndan yararlanma biçimleri, toplumların bu ormanları yok etmek üzere geliştirdiği motivasyonların neler olduğu ve bu ormanların nasıl korunacağı ile ilgili bilgiler verecek. Katılımlarınızı bekler, iyi günler dileriz.

Tarih: 11 Mayıs 2016 Çarşamba
Saat : 18.30
Konu: “Anadolu Sığla Ormanlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği”
Konuşmacı: Dr. Okan ÜRKER
YER: Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
ADRES: Bestekar Sokak Özok Apt No:30/8 , Kavaklıdere-ANKARA
TEL / FAKS : 0 312 425 94 14

Okan ÜRKER Hakkında

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin Ekoloji Anabilim Dalı’nda orman yangınları sonrası bitki birlikleri üzerinde gerçekleşen değişimleri inceleyen yüksek lisans araştırma tezini tamamladı. 2009-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı’nda ‘Çevre Etiği Bağlamında Anadolu Sığla Ormanları’ başlığı altında doktora tez çalışmalarını tamamladı. Yapmış olduğu bu tez çalışması, temel bilimler ile sosyal bilimleri çoklu disiplinler şeklinde birbirine bağladığı için doğa koruma alanına yeni bir yaklaşım geliştirmesine vesile olmuştur.
Çalışma hayatına bağımsız araştırmacı olarak ekolojik alan değerlendirme, ekosistem ve tür izleme, korunan alan yönetimi, habitat onarımı, doğa koruma politikaları, doğa eğitimi ve çevre etiği eğitimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri vererek devam etmektedir.
Hali hazırda araştırma ekibi ile birlikte kurduğu NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği isimli derneğin yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. Uluslararası Çevre Etiği Topluluğu, Uluslararası Etik Eğitimi Birliği, Uluslararası Ekoturizm Topluluğu ve Avrupa Çevre Tarihi Topluluğu’na üye olan Dr. Okan ÜRKER, aynı zamanda Çevresel Biyoetik Dergisi’nin de Editör Yardımcısı’dır.

Söyleşi Hakkında Kısa Bilgi

Bu söyleşide Dünya’da yalnızca Güneybatı Anadolu ile Rodos ve Kıbrıs Adası’nda yayılış gösteren endemik Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis)’nın evrimsel süreçte Dünya üzerinde ortaya çıkışından, gelecekteki var oluş süreçlerine değin geçirdiği tüm ekolojik ve sosyolojik etmenler, bu var oluşa ilişkin toplumun alabileceği temel roller ve sorumluluklara ilişkin tüm sosyo-ekolojik etmenler ele alınacaktır.
Öncelikle türün Dünya ve Anadolu üzerindeki var oluş süreçleri, güncel dağılım durumu, geçmiş ve gelecek projeksiyonları, endemizm ve nadirlik durumu, iklim değişimi ve diğer çevresel faktörler ile olası ilişkileri, türe ilişkin temel biyo-ekolojik özellikler, koruma mevzuatı açısından Türkiye ve Dünya ölçeğindeki yeri ve koruma biyolojisi açısından yapılması gerekenler, daha sonra da bu tür ile birlikte şekillenen sosyolojik süreçler, insanlık tarihinde ilk yazılı belgelerin ortaya çıkışından günümüze değin farklı uygarlıklar ve farklı toplumlar tarafından Anadolu Sığla Ormanları’ndan yararlanma biçimleri, toplumsal mutabakatın bu ormanları yok etmek üzere geliştirdiği motivasyonların neler olduğu.
Son olarak da Anadolu Sığla Ormanları’nı korumak üzere koruma biyolojisinin ve sosyal çevre bilimlerinin araçlarını kullanarak neler yapılabileceği anlatılacaktır.


 
 
 
 

Son Güncelleme: 06 Mayıs 2016