Ülkemizde Anıt Ağaçlar Sorunları ve Kastamonu Örneği

Değerli Kırsal Çevre Dostları,

9 Mart Çarşamba günü konuğumuz Prof. Dr. Sadık ERİK, "Ülkemizde Anıt Ağaçlar Sorunları ve Kastamonu Örneği" başlıklı sunumunda, anıt ağaçların ne olduğu, anıt ağaç saptamalarındaki eksiklik ve yanlışlar, eko-turizm ve sürdürülebilir kalkınmadaki önemi ve Kastamonu’nun anıt ağaçları hakkında bilgi verecek. Detaylı bilgileri altta, Sadık Hocamızın yazdığı metinde bulabilirsiniz. 9 Martta görüşmek üzere.

Tarih: 9 Mart 2016 Çarşamba

Saat: 18.30

Konu: "Ülkemizde Anıt Ağaçlar Sorunları ve Kastamonu Örneği"

Konuşmacı: Prof. Dr. Sadık ERİK

YER: Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

ADRES: Bestekar Sokak Özok Apt No:30/8 , Kavaklıdere-ANKARA

Tel/Faks : 0 312 425 94 14
www.kirsalcevre.org.tr
...........................................................................................
ÜLKEMİZDE ANIT AĞAÇLAR SORUNLARI VE KASTAMONU ÖRNEĞİ
Normal boyutlarının dışında ölçülere sahip (yaş, çap, boy), geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bağ oluşturabilecek kadar uzun ömürlü olan, folklorik, kültürel ve tarihsel özelliklere sahip olan ağaçlar, “Anıt Ağaç” veya “Tabiat Anıtı” olarak tanımlanmaktadır. Eko-Turizmin önemli bir ayağını oluşturan anıt ağaçlar, bu süreçte sürdürülebilir kalkınmanın da önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Son yıllarda anıt ağaçlara ilgi giderek artmakta, çeşitli illerin anıt ağaçları kitaplaştırılmaktadır.
Kastamonu ilindeki anıt ağaçlar da 5 yıllık bir arazi çalışması sırasında incelemiş ve bazı kamu kurumlarından elde edilen verilerle yorumlanarak envanterleri çıkarılmıştır. İl dahilindeki arazi çalışmalarında toplam olarak 123 anıt ağaç saptanmıştır. Bulgular, “Kastamonu Anıt Ağaçları” adıyla iki kitap halinde yayınlanmıştır.
Saptanan ağaçlar sırasıyla; Pinus nigra, P. Sylvestris, Quercus robur, Q. Hartwissiana, Platanus orientalis, Pistacia atlantica, Juglans regia, Corylus colurna, Cupressus sempervirens, Castanea sativa, Populus nigra, Fagus orientaliis ve Pyrus communis gibi ağaçlardır.
En yaygın ve bol bulunanları ise karaçam ve meşelerdir. Belirlenen en önemli saptama çoğunlukla bu ağaçların türbe ve mezarlıklarda yer almasıdır. Ağaçlar için en önemli risk yıldırım, çıra için gövdenin oyulması ve yakılmasıdır. Orman teşkilatı tarafından yapılan üretim ve gençleştirme çalışmaları da diğer bir risktir.
Anıt ağaç tescilleri önceleri Kültür Bakanlığı, şimdi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, TSE tarafından belirlenen ölçütlere göre yapılmaktadır. Kastamonu’da çok sayıda anıt ağaç olmasına karşın sadece 4 ağacın tescil edilmiş olması ve tescil edilenlerde de herhangi bir tabela olmaması ülkemizde bu konuya yeterli önemin verilmediğini göstermektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının farklı birimlerinde Tabiat anıtı ve anıt ağaç tanımları birbirinden farklı yorumlanmakta ve bazı ağaçlar bu nedenle envantere dahil edilmemektedir. Bu nedenle anıt ağaç konusunun doğru algılanması ve özellikle Milli Parklar teşkilatında tüm birimlerinde anıt ağaçların da ilgi alanlarına girmesi sağlanmalıdır.

Prof.Dr. Sadık Erik


 

Son Güncelleme: 03 Mart 2016