Ekoköyler ve Ekoköylere Geçiş

Hızlı nüfus artışı ve sürekli büyümeye dayalı küresel ekonomi sistemi sınırlı doğal kaynakların geri dönüşümsüz kullanımı yerkürenin kirlenmesine, eko sistemlerin tahrip olmasına ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Ekoköyler dünyanın içinde bulunduğu olumsuz gidişe alternatif çözümler üreten, küçük ölçekli, örnek alınarak yaygınlaştırılabilen yerleşkelerdir. Geçiş Kasabaları sürdürülebilir şehirlere geçiş için yerelliği, katılımcılığı, paylaşımı öne çıkaran bir modeldir. Ekoköyler ve Geçiş Kasabaları oluşturdukları ağlarla birbirine bağlanmakta ekoşehirlere doğru evrilebilmektedir.

 

 


Tarih : 11 Kasım 2015 Çarşamba Saat: 18.30

Konu: “ Ekoköyler ve Ekoşehirlere Geçiş”

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. İnci GÖKMEN

Prof. Dr. Ali GÖKMEN


İnciveAliGÖKMENHakkında.docx
Son Güncelleme: 20 Aralık 2015