Bozkır Ekolojisi Okulu

Bozkır ekosistemlerinin önemini vurgulamak ve bu konuda kamuoyu bilincini arttırmak amacıyla Derneğimiz her yıl birkez Bozkır Ekolojisi Okulu etkinliği düzenlemektedir. Okulun ana hedefi, "bozkır ekosistem”ine vurgu yapılması, bozkır ekosisteminin ve Türkiye’deki örneklerinin tanıtılması, öğelerinin ve sorunlarının aktarılmasıdır. Okulumuz, 9 seminerden oluşmakta ve teorik dersler Derneğimizde verilmektedir. 

Bozkır Ekolojisi Okulumuzda ele alınan konular şunlardır:

  • Neden Bozkır Ekolojisi Okulu?
  • Bozkır Ekosistemi ve Türkiye Bozkırları 
  • Bozkır Ekosistemlerinde Topraklar 
  • Bozkır Ekosistemlerinde Fauna: Bozkır Ekosisteminde Biyoçeşitlilik; Herpetofauna ve Memeli Hayvanlar
  • Bozkır Ekosistemlerinde Fauna: Kuşlar
  • Kültürümüzde Bozkır Çiçekleri
  • Bozkır Ekosistemlerinde Bitki Biyoçeşitliliği ve Herbaryumlar
  • Bozkır Ekosistemlerinde Fauna: Böcekler
  • Bozkır Ekosistemlerine Zarar Veren Süreçler 
 

Son Güncelleme: 07 Aralık 2015