21 Mart Dünya Ormancılık Gününü Kutlayamadık!

BASINA VE KAMUOYUNA


Bugün 21 Mart, Kuzey yarımkürede baharın başladığı gün… Bugün Dünya Ormancı-lık Günü… Bugün, başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere ormancılığımızla ilgili kamu kurumlarınca yine resmi kutlamalar yapılacak, yine orman ve ağaç sevgisi üzerine şiirler okunarak ormanların önemi vurgulanacak, yine sembolik ağaçlandırma törenleriyle fidanlar dikilecek ve yine koca koca devlet adamları koca koca yalanlar söyleyecek. 172 yıllık bir kurum olan Orman Genel Müdürlüğü’nün düşürüldüğü utanç verici durum, apar topar kendi arazisinden atılması, gözlerden gizlenecek. Rant ve diğer ekonomik çıkarlar için ormanların feda edilmesine süreklilik kazandıranlar, ülkemizde orman talanın ne denli kolaylaştırıldığını söylemeyecekler. Ama bu ülkede ormanları korumakla yükümlü olanlar; turizm için, madencilik için, ulaşım için, kent-leşme için, enerji için, (örneğin HES’ler) üç beş ağacın (!) kesilmesinde hiçbir sakınca görmediklerini söyleyecekler.

Üstelik, Hükümet’in hazırladığı, halk arasında 2/B olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM’de ilgili komisyonlardan geçerek Meclis Genel Kurulu’na gelmek üzeredir. Orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle orman sınırı dışına çıkarılan yerleri, orman suçu işleyenlere ve üçüncü kişilere ödüllendirircesine satmayı marifet sayan, üstelik bundan sonra da orman sınırı dışına çıkarılma işlemlerini son derece kolaylaştıran söz konusu yasal düzenleme, iktidar ve muhalefet işbirliği ile önümüzdedir. Yakın geçmişte iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen benzer düzenlemelerden daha açık Anayasa’ya aykırı hükümler içeren Yasa Tasarısı başlı başına bir orman suçudur.

AKP’nin başrolü, CHP ve MHP’nin figüranlıkları üstlendiği bu süreç, rant paylaşımı söz konusu olduğunda ülkemizde kimlerin siyaset yaptığını ve siyasetin nasıl şekille-nebildiğini de göstermektedir. Ormanlarımız “pazar”a çıkarılmıştır ve Meclis komis-yonları gelir bölüşümünün “pazarlık” yeri olmuştur.

Söz konusu yasa tasarısını hazırlayan ve destekleyenlerin “Dünya Ormancılık Günü” kutlamak gibi bir hakkı ve yüzü olamaz.

Türkiye ormancılık tarihine kara bir lekenin daha sürüldüğü bugünlerde dürüst, yasalara saygılı, ormanlarımıza ve doğal varlıklarımıza içtenlikle sahip çıkmaya çalışan yurttaşlarımıza henüz “geçmiş olsun” demeden, söz konusu düzenlemenin yasalaşma-sını engellemek üzere duyarlılığa ve mücadeleye çağırıyoruz. Gün, kutlama günü değil, mücadele günüdür

YÖNETİM KURULU


21 Mart Basın Açıklaması.doc
Son Güncelleme: 26 Mart 2012