ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 172 YILLIK BELLEĞİNİ VE 60 YILLIK EMEKLE OLUŞAN BİRİKİMİ KENDİ ELİYLE YOK EDİYOR!

Orman Genel Müdürlüğü Gazi yerleşkesi 1950’ li yıllarda başlayıp günümüze değin uzanan süreçte oluşturulan; içinde yönetim yapıları hizmet konutları, yemek salonları ve konukevi gibi çok sayıda yapının yanı sıra; çeşitli ağaç ve ağaççık türlerinin güzel örneklerinin yer aldığı parklar ve ağaçlık alanları(meşcere denilebilecek) kapsamaktadır.

Gazi Yerleşkesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sınırları içinde kalmaktadır. Alan; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2.6.1992 tarih ve 2436 Sayılı kararıyla “Doğal ve Tarihi Sit” olarak tescil edilmiş daha sonra ise 7.5.1998 tarih ve 5742 Sayılı kararla “1.Derece Doğal ve Tarihi Sit “ yapılmıştır.

Bilindiği gibi yaklaşık bir yıldır yerleşkenin başka kuruluşlara verileceği/devredileceği söylentisi dolaşmaktadır. Söylentilerin doğru olup olmadığı sorulduğunda; ilgililerden tatmin edici yanıt alınamamıştır. Öte yandan bir şirkete ağaç röleve planı yaptırılmıştır. Röleve planının ihale yoluyla yapılmadığı ve şirkette orman mühendisi çalıştırılmadığı bilgisi alınmıştır. 1. derece Doğal ve Tarihi Sit olan yerleşke için Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılması amacıyla OGM çalışma başlatmıştır. Yapılan çalışmanın hukuka uygun olmadığı TMMOB tarafından ortaya konması sonucunda, Plan yapımını Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlenmiştir. 29 Nisan 2011 tarihinde belediyede yapılan Koruma Amaçlı İmar Planı bilgilendirme toplantısı da yasa ve yönetmeliğe uygun yapılmadığından; toplantıya katılan 15 kişi tarafından tutanak düzenlenmiştir. İlgili belediye uyarıları dikkate almadığı gibi hukuksuzluğu görmezden gelerek planı yapmıştır. Planın askı süresinde TMMOB Şehir ve Bölge Plancıları Odası itirazda bulunmuştur.

OGM’nin başvurusu üzerine 1.derece Doğal ve Tarihi Sit “  olan yerleşke 10.8.2011 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla “3. Derece Doğal ve Tarihi Sit” durumuna getirilmiştir. Böylelikle yerleşkede yapılaşma için bütün kolaylıklar sağlanmıştır. OGM yetkilileri birim sorumlularını toplayıp; “bayramdan sonra taşınacak biçimde hazırlığınızı yapın” emrini vermiştir.

Binlerce ormancı çalışanın bulunduğu, ormancılığın tarihini, birikimini ve belleğini yok edecek bu yaşamsal kararı; birkaç yetkili nasıl alabilir? Yerleşkeyi boşaltın diyenler; nereye taşınılacağını bile söyleyememektedir. Türkiye’nin en eski herbaryumlarından birisi olan Araştırma Herbaryumu, basım ünitesini, laboratuvarları, kitaplıkları, ağalandırma alanı ve tescil edilmiş 3 adet anıt ağacı gözden çıkaranlar; meslektaşlarının ve halkın yüzüne nasıl bakacak?   

Son Güncelleme: 25 Kasım 2011