HASANOĞLAN ÖĞRENCİ YAZOKULU 2010

Hasanoğlan Öğrenci Yaz Okulu, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin öncülüğünde, Ankara Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın katkılarıyla 23 Temmuz-1 Ağustos 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hasanoğlan Köy Enstitüsü ruhunu canlandırmak amacını taşıyan Okul etkinlikleri, Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yerleşkesi’nde yapıldı.

Hasanoğlan, Temmuz 2010

Yaz Okulu kapsamında üniversitelerin değişik bölümlerinden öğrencilerin de katıldığı beş çalışma grubu oluşturuldu. Derneğimizin sorumluluğunda oluşturulan “Ağaç Envanteri ve Rölöve” çalışma grubunda peyzaj mimarlığı ve ziraat mühendisliği bölümü öğrencileri ile Dernek üyelerimiz ve gönüllülerimiz görev aldılar. Çalışma grubunun görevi, Yerleşke’de rölövesi çıkarılacak binaların etrafındaki ağaçların envanterinin çıkarılması olarak belirlendi. Böylelikle, 596 ağacın envanteri ve rölövesi tamamlanmış oldu.

Ayrıca; Yerleşke’ye gelen ziyaretçilerin, öğrenci ve öğretmenlerin görebileceği yerlerdeki 80 ağaca yaşı, çapı, boyu ve tepe çapının yanında kısa bilgilerin yazıldığı tabela asıldı. Envanter bilgileri doğrultusunda İsmail Hakkı Tonguç’un dikmiş ol-duğu çınar ağacının (No: 80) ANIT AĞAÇ olarak tescil edilmesi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Yerleşke girişi başta olmak üzere en az iki yere pano yapılmasının uygun olacağı ve bu panoda Yerleşke içinde bulunan ağaçların yeri ve listesinin yer alacağı belirtildi.

 

Son Güncelleme: 01 Ağustos 2010