RİZE (FIRTINA) ŞİMŞİRLERİNİN TANITIMI VE KORUNMASI PROJESİ TEKNİK ÇALIŞTAY VE DANIŞMA TOPLANTISI KARARLARI

RİZE (FIRTINA) ŞİMŞİRLERİ TANITIMI VE KORUNMASI PROJESİ

TEKNİK ÇALIŞTAY KARARLARI

 

1.    2013 ve sonrası gen koruma ormanında ex-situ koruma için gerekli çalışmaların yapılması (klon parkı, tohum bahçesi, tohum saklanması vb).

2.    Bölge şimşirlerindeki mantar hastalıklarının tespiti ve yaygınlığının belirlenmesi, hastalıktan korunma için önerilerin belirlenmesi, bu hastalıkların Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılma şekillerinin açık şekilde belirlenmesi ve önerilerin geliştirilmesi (2013-2014).

3.    Bölgedeki şimşir orman ekosistemlerinin öğelerinin belirlenmesi ve bu ekosistemlerin tanıtılması (2014 ve sonrası).

4.    Kısa dönemde, bölgedeki şimşir birey ve topluluklarının bulunduğu orman ekosistemlerinin tabiatı koruma alanı ilan edilmesi için gerekli bilimsel altlıkların oluşturulması ve DKMPGM sunulması (2013 ve sonrası).

5.    Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda ekosistem tabanlı fonksiyonel amenajman planı hazırlanması ve şimşirlere özel önem verilmesinin önerilmesi (2013 ve sonrası).

6.    Bölgede anıt şimşir ve diğer ağaçların belirlenmesi ve tescil işlemlerinin başlatılması (2013 ve sonrası).

7.    Şimşir konulu bilimsel ve kültürel araştırmaların yapılması için üniversite ve araştırma enstitülerine duyuru yapılması (2013 ve sonrası).

8.    Uzun dönemde, bölgenin Kaçkar Dağları Milli Parkı’yla birlikte biyosfer rezervi veya dünya miras alanı olarak ilan edilmesi için gerekli adaylık dosyalarının hazırlanması (UNESCO tarafından yapılan çalıştaylarda Kaçkar Dağları Milli Parkı ve çevresi dünya miras alanı ve biyosfer rezervi ulusal aday listelerinde yer almıştır) (2014 ve sonrası).

9.    Bölgedeki şimşir birey ve topluluklarının bulunduğu orman ekosistemlerinin korunmasında köy tüzel kişiliklerinin katkısının alınması ve köylülerin bu korumadan ekonomik kazanç sağlaması için önerilerin geliştirilmesi (2013 ve sonrası).

10.                 Bölgenin etkin korunması ve tanıtımı amacıyla ilgili gönüllü kuruluşların özendirilmesi, desteklenmesi.

11.                 Rize Üniversitesi’nde Kaçkar Dağları ve şimşir ekosistemleri konularını çalışacak bir merkez kurulmasının önerilmesi.

 

 

Son Güncelleme: 30 Nisan 2013