“ÇOCUKLARA NASIL BİR DOĞA EĞİTİMİ?” ÇALIŞTAYI- 24 Aralık 2005

Çocuklara yönelik yapılacak doğa eğitimi çalışmalarının belirli bir zemine oturtulması ve geniş bir uygulama alanına kavuşturulması için konuyu gündeme getirmek üzere Derneğimiz, 24 Aralık 2005’te Ankara’da bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, bu alanda deneyimi ve etkinlikleri olan kişi ve kuruluşların olabildiğince bir araya getirilerek, programdaki konular hakkında tartışma ve görüş alışverişi ortamı sağlamak amaçlandı. Çalıştaya 60’a yakın kişi ve kuruluş temsilcileri katıldı. Çalıştayın kaset çözümlerinin uzun sürmesi, konuşmacılardan düzeltmelerin gecikmeli alınabilmesi, bazı konuşmacılara çaba gösterilmesine rağmen ulaşılamaması ve kitabın basımına destek bulunamaması nedeniyle çalıştay kitabının kısa sürede yayımlanması sağlanamadı. Sonuçta, çalıştay çözümlerinin e-kitap olarak yayımlanmasına karar verildi. Gecikmeli de olsa, bu yayının ilgililerin faydalanabileceği bir yayın olmasını ve birbirleriyle görüş-alış verişine olanak sağlamasını umuyoruz.

 

Çalıştay salonu ve çeşitli katkılarından dolayı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezine; oturum başkanlıklarını yapan Sayın Yücel Çağlar’a, Sayın Tuğba Can’a, Sayın Mustafa Bektaş’a ve Sayın İsmet Yasal’a; çalıştayın kaset çözümlerini yapan Sayın Özlem Şenel Aslan, Yasemin Şahin, Sami Evli, Ahmet Demirtaş’a ve Ayşegül arkadaşımıza; metnin düzenlenmesine yardımcı olan Sayın Gürkan Alpsoy’a ve gönderdiğimiz kaset çözümlerindeki konuşmalarını düzeltip gönderen tüm konuşmacılara teşekkürlerimizi sunarız.

 

 

 

Saygılarımızla

 KIRSAL ÇEVRE

Mayıs 2009


cocuklara_nasil_bir_doga_egitimi_24.12.05.pdf
Son Güncelleme: 30 Temmuz 2011