KENTİÇİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA TEKNİKLER VE SORUNLAR PANELİ

 

KENTİÇİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA TEKNİKLER VE SORUNLAR

(Ankara Örneği) PANELİ

11 Kasım 2006

 Destekleyenler: AÜ Ziraat  Fakültesi Dekanlığı, AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Yer : Petrol-İş Sendikası Salonu

Düzenleme Kurulu: Zuhal MUTLU, Yücel ÇAĞLAR, Hakan BEZİRCİ, Ahmet DEMİRTAŞ

 

 

SUNUŞ

Kentli nüfusun artışı ve ortaya çıkan kentlikçilik anlayışı, yeşil alan ihtiyacı, kentiçi alanlarda çevre düzenlemeleri, yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırma çalışmalarının da yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Ancak, bu çalışmalarla birlikte çeşitli sorunlar da gündeme gelmiştir: Ağırlıkla kentsel yerleşmelerdeki ekolojik koşulların, kentiçi ağaçlandırma çalışmalarının estetik, teknik ve işlevsel gereklerinin gerektiğince göz önünde bulundurulmamasından kaynaklanan bu sorunlar giderek kamu kaynaklarının savurganlığına yol açabilecek boyutlar kazanmıştır. Açıktır ki, ülkemizde hemen hemen tüm belediyelerin kentiçi ağaçlandırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu sorunların en aza indirilmesi, kamu yararının bir gereğidir.

Bu etkinlikle, konuyla ilgili, bilim adamlarının ve uygulamacıların, gönüllü kuruluşlar ve meslek örgütü yöneticileri ile yurttaşlarımızın katılabileceği bir tartışma ortamı yaratılarak söz konusu sorunların ve nedenlerinin belirlenmesi, giderek de önlenmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Konu ile ilgili tüm taraflar etkinliğe çağrılmış ve çağrımızı olumlu yanıtlayanlara etkinlikte konuşmacı olarak yer verilmiştir. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir belediyesi’nin katılması için yoğun bir uğraş verilmiş ancak, tüm girişimlerimize karşın, ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt alınabilmiştir. Ek olarak, ülkemizdeki tüm belediyelere de etkinliği izleme çağrıları yapılmıştır.

Başta AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı ve PETROL-İŞ Sendikası olmak üzere etkinliğimize katkıda bulunanlara teşekkür ediyor; ilgililerin uygulamalarını bilgiyle buluşturmalarını diliyoruz.

Saygılarımızla.

KIRSAL ÇEVRE


kentici_agaclandirma_paneli_11.11.06.pdf
Son Güncelleme: 28 Temmuz 2011