Üç anıt ağaç tescil edildi, yirmi altısı yolda...

Ankara-Beypazarı İlçesi sınırları içinde bulunan tüylü meşe (Quercus pubescens Willd.) ağacı anıt ağaç olarak tescil edildi. Çapı bir metrenin üzerinde ve boyutları itibarıyla az rastlanan tüylü meşe örneklerinden biri olan ağaç, Beypazarı’nda bulunan soda fabrikası yakınlarındadır. Bozkıra en fazla sokularak karaçam, ardıç türleriyle karışık orman kurduğu bilinen tüylü meşe, başka bölgelerde olduğu gibi bu çevrede de tahribat görmüştür. Başvurumuz üzerine, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Nisan 2009’daki tescil kararıyla bu tüylü meşe anıt ağaç olarak koruma güvencesine kavuştu.Kokulu Ardıç - Akyurt

Tescil edilen diğer ağaçlar ise Ankara-Akyurt İlçesi sınırları içindeki kokulu ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) ve Anadolu palamut meşesidir (Quercus ithaburensis Decne). Hiç bir ağacın bulunmadığı geniş bir çevrede anıtsal boyutlara ulaşmış kokulu ardıç ağacının tek ağaç olarak kalabilmiş olması şaşırtıcıdır.

Eski adı Samut iken değiştirilerek Bozca olan ve günümüzde Akyurt Belediyesi sınırları içinde kalan yerleşimde, 175 cm çap ve 510 yaşına ulaşmış bir Anadolu palamut meşesi ağacının bulunması olağandışıdır. Her iki ağaç için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve Kurul bu ağaçları Ocak 2010’da anıt ağaç olarak tescil etmiştir.

Muğla-Fethiye İlçesi Uzunyurt (Faralya) Köyü sınırları içinde anıtsal nitelik taşıyan iki kermes meşesinin de (Quercus coccifera L.) anıt ağaç olarak tescil edilmesi için Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuru yaptık. Akdeniz, Ege, Marmara bölgeleri ile Karadeniz Bölgesi’nin bazı yerlerinde doğal olarak yetişen bu tür, çoğunlukla çalı formundadır. 204 cm ve 155 cm çapa ulaşmış, 630 ve 490 yaşında olan bu ağaçların tescili hakkında ilgili kuruldan bu güne değin haber alınamadığından Ağustos 2010’da yazılı olarak bilgi istenmiştir. Aynı tarihte bir başka bilgi istemi yazısıyla, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Konya-Cihanbeyli’de bulunan saplı meşe ağaçlarının da anıt ağaç olarak tescil edilmesine ilişkin başvurumuz hakkındaki gelişmeler sorulmuştur.Kermes Meşesi, Uzunyurt

Ayrıca,2010 yılında Akyurt’ta 2 adet, Nallıhan’ da 20 adet ve Kazan’ da 1 adet olmak üzere çeşitli türlerden toplam 23 ağacın da anıt ağaç olarak tescil edilmesi için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunduk.

Öte yandan, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan, flora ve fauna yönünden varsıl bir çeşitlilik gösteren, özgün bir orman yapısına sahip olan Sarıçalı Dağı’nın Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne başvurup; Orman Genel Müdürlüğü’ne bilgi verdik. Bu ağaçların anıt ağaç olarak, Sarıçalı Dağı’nın ise Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmesini bekliyoruz.  

 
 

Son Güncelleme: 28 Kasım 2010