Kentiçi Ağaçlandirma Paneli Basın Açıklaması

 BASINA

11 Kasım 2006’da Derneğimiz Ankara’da “Kentiçi Ağaçlandırma Çalışmalarında Teknikler ve Sorunlar (Ankara Örneği)” konulu bir seminer-panel düzenlemiştir. Bu çalışmadan yola çıkarak; kentiçi ağaçlandırma çalışmaları sırasında yaşanan olumsuzlukların daha etkin bir şekilde ele alınarak çözümlenmesine yönelik çabaların artması için, hazırladığımız basın bildirisini ilgili ve duyarlı kamuoyuna duyurma konusunda yardımlarınızı dileriz.
Saygılarımızla
Banu Avcıoğlu DÜNDAR
Yönetim Kurulu Başkanı

 

KENTSEL YERLEŞMELERDEKİ AĞAÇLANDIRMALARLA
“YEŞİL ÇİRKİNLİKLER” YARATILMAMALIDIR !

Belediyelerin kentsel yerleşmelerdeki zorlu yaşamı her yönüyle çekilir kılması kamusal bir zorunluluktur. Ancak, bu zorunluluk, ülkemizde çoğu zaman gerektiğince yerine getirilmemektedir. Dolayısıyla da kıt olduğu öne sürülen kamusal kaynakların
savurganlığına neden olmaktadır. Kentiçi ağaçlandırma çalışmalarında da yaygın olarak ortaya çıkan bu durum, kaynak savurganlığının yanı sıra “yeşil çirkinliklerin”
yaratılmasına, sağlık sorunlarına ve çeşitli ekolojik olumsuzluklara yol açılmaktadır. Bu çalışmaların bilimsel ve teknik bilgilerle, estetik kaygılarla yürütülmesi göz ardı edilmemesi
gereken kamusal bir zorunluluktur.

 

Türkiye’nin bitki türü çeşitliliği açısından son derece zengin bir ülke olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bu çeşitlilikle ilgili her türlü bilimsel bilgi de çoğunlukla üretilmiştir. Ek olarak, bu bilgiyi gerektiğince uygulamaya aktarabilecek teknik personel varlığı da nitelik ve nicelik olarak yeterlidir. Ne yazık ki, ülkemizde, bu olanaklar da gerektiğince değerlendirilmemektedir. Özellikle kent içi ağaçlandırma çalışmalarında;

  1. yörenin ekolojik özelliklerine
  2. ortamın fiziksel koşullarına ve kullanım yoğunluklarına
  3. yurttaşlarımızın beklentilerine,
  4. gözetilen amaçlara

uygun türde bitkiler seçilmemekte; kullanılan bitkiler tekniğine uygun biçimde dikilmemekte, dikilenler de gerektiği gibi bakılmamakta ve yeterince korunmamaktadır. Oysa, neresinde olursa olsun kent içinde ağaçlandırma yapmak rastgele seçilmiş ağaç türlerini, rastgele yerlere, rastgele zamanlarda ve rastgele biçimde dikerek gerçekleştirilebilecek sıradan bir işlem değildir. Dikilenleri gerektiği gibi korumamak ise savurganlıktır. Bu yanlışlıklar, özellikle belediyelerimizce çokça yapılmaktadır.
Öte yandan,  yurttaşlarımızın çoğunluğunun kentiçi ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgiye yeterince sahip olmaması da söz konusu olumsuzlukları yaygınlaştırmakta ve kalıcılaştırmaktadır: Kitle iletişim araçlarının konuya yaklaşımları ise ağaç, çiçek, yeşil popülizmi düzeyini çoğunlukla aşamamakta, çoğu zaman, “haberlik” usulsüzlük ve yanlışlıklarla sınırlı olmaktadır.
Bu olumsuzlukların aşılabilmesi ve kentiçi ağaçlandırma çalışmalarının ekolojik koşullara ve teknik gereklere uygun olarak yapılabilmesi için belediyelerimizin, yurttaşlarımızın konuyla ilgili bilgiye ulaşmaları; bu amaçla da Ziraat ve Orman Fakültelerimizin ilgili bölümleriyle, ilgili meslek örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla, uzman kişilerle işbirliği yapmaları zorunludur. Bugün, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kentlerimizin çoğunda yaratılan “yeşil çirkinlikler”, yol açılan kaynak savurganlıkları, bu zorunluluğun gerektiğince yerine getirilmemesinin kaçınılmaz sonucudur.
İlgili ve duyarlı kamuoyuna duyuruz. Saygılarımızla

   

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010