“Toprak Erozyonu Türkiye’yi Tüketiyor; Erozyonu Durdurun !” Kampanyası (1994)

Bu kampanya kapsamında;

- İstanbul’dan Ankara’ya 15 gün süren yürüyüş ;
- “Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Yasa Tasarısı” önerisinin hazırlanması ve TBMM Başkanlığı ile TBMM’de grubu bulunan siyasal partilere ulaştırılması;
- Yaygın imza kampanyası;
- Kitap, kitapçık ve poster basımı ve dağıtımı;
- Fotoğraf ve karikatür sergileri
 

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010