DENDROLOJİ (AĞAÇBİLİM) OKULU YAPILDI

Ahmet DEMİRTAŞ*

Dendroloji (Ağaçbilim) Okulu ve bu okulun devamı olan Orman Ekolojisi Okulu, ağaçları ve ormanları seven her kesimden insana, bu varlıklara yanlızca yüzeysel bir sevgiyle değil; bilgilenerek ve bilinçlenerek yaklaşmaları için yol göstermeyi amaçlıyor.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği olarak 15cisini bu yıl gerçekleştirdiğimiz, artık gelenekselleşen Dendroloji (Ağaçbilim) Okulu’ muza yaklaşık 120 kişi derneğe gelerek kayıt yaptırdı, ortalama 80 kişi devam etti. 27.5.2006- 24.6.2006 tarihleri arasında ve 5 hafta süren etkinliğe, her meslekten, her yaştan gönüllü yetişkinlerin katılabildiğini ve bu etkinliğin ücretsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.

Okulumuz süresince; ormanlarımızda doğal olarak yetişen ağaç ve ağaççıklarla, yurt dışından getirilerek yaygın olarak yetiştirilen yabancı tür (egzotik) ağaçların; yetişme ortamlarını, biyolojik özelliklerini, kullanım alanlarını tanıtmayı ve yaprak, çiçek, meyve, kabuk ve biçimlerine bakarak ayırt edilebilmesine yönelik bilgi aktarımı ve uygulama yapıldı. Cumartesi günleri 10 oo-13 oo saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılardan 7 çalışma öbeği oluşturularak, okulda üç ayrı hafta boyunca sunulmak üzere üçer ağaç türü ödev olarak verildi.

Program gereğince; ilk haftada katılanların tanışmasının ardından ekoloji, ekosistem ve Türkiye’deki bitki örtüsü bölgeleri konuları işlendi. İkinci haftada (3 Haziran) sınıflandırma, dendroloji (ağaçbilim) ve gymnosperm (açık tohumlular) içinde yer alan orman ağaçları anlatıldı. Çalışma öbeklerine ödevleri verildi. Çeşitlilik yönünden varsıl olan ve gezilmeye elverişli üç park belirlenerek 14 00-16 00 saatleri arasında uygulama gezileri yapıldı. Üçüncü hafta, (10 Haziran) verilen ödevlerin sunumunu angiosperm ( kapalı tohumlular) içinde yer alan ağaçların anlatılması izledi. 14 00-16 00 saatleri arasında park gezileri yapıldı. Dördüncü hafta (17 Haziran) 5’er dakikalık sürelerle ödevlerin sunumu ve kapalı tohumlu orman ağaçlarının anlatılması gerçekleştirildi. 14 00-16 00 saatleri arasında park gezileri yapıldı. Beşinci hafta ise ödevlerin sunumu, ağaçların kültürümüzdeki yeri, ağaçların korunması ve sergilenmesi konularının ardından diplomaların verilmesiyle son buldu.… Programda 1 Temmuz’da Atatürk Arboretumu’na gezi yapılacağı duyurulmuşsa da, geziye gelecek katılımcıların sayısı yeterli olmadığından vazgeçildi. Buna karşılık, hemen yanıbaşımızda bulunmasına ve 1.derece doğal ve tarihi sit alanı olmasına rağmen pek bilinmeyen Kıbrısköy Vadisi’ne yürüyüş düzenlendi. (Mamak-Bayındır Barajı yukarı havzası). 24 kişinin katıldığı gezimizi Ulus Heykel’den belediye otobusüyle köye ulaşarak gerçekleştirdik.

Okul süresince 100 den fazla ağaç / ağaççık türü fotoğraflarla desteklenerek anlatıldı, park gezileriyle pek çoğu canlı olarak görüldü. Gezilerde ağaçların özellikleri yakından görülüp benzerleri ile karşılaştırma yapılmasına özen gösterildi. Katılımcıların hemen hemen tümüne üç parkı gezme olanağı sağlandı. Okuldaki derslerin tamamı derneğimizin üyesi olan eğitmenlerce verildi. Katılımcıların çalışma öbekleri son derece yaratıcı ve özgün yolları kullanarak ödevlerini sunup beğeni topladılar. Ödev hazırlanması yöntemiyle ağaçlara “başka bir gözle bakma” ayrıntıları görebilme alışkanlığı kazanıldığı bu nedenle de kalıcı olduğu; çoğunluğun ortak kanısıdır.

Derneğimizin sonbaharda yapacağı Orman Ekolojisi Okulu’na, Dendroloji (Ağaçbilim) Okulu’ na katılmış olanlar çağrılacak..

Yapılan etkinliğin; ormanlarımızın ve orman ağaçlarımızın daha yakından tanınması, doğanın ve ormanların korunup geliştirilmesi bilincinin oluşturulmasına etkili olacağı kanısındayız. Çünkü bir şeyi tanıyıp bilmeden, benimsenip sevilemeyeceğinin ve sonuç olarak korunamayacağının bilincindeyiz. Katılımcıların çoğundan aldığımız geri bildirim; bu işlevin yerine getirildiği şeklinde. Beş hafta cumartesi günlerini yalnızca bu etkinliğe ayırmaları, katılımcıların ne denli istekli olduklarını da göstermiş oldu.

* Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010