DENDROLOJİ (AĞAÇBİLİM) ve ORMAN EKOLOJİSİ OKULU - ÖNERİLEN BİLGİ KAYNAKLARI

OKUMA DİZELGESİ

Yazar Adı Yayın Adı Yayımlandığı Yer
Allen J.Coombes Trees Dorling Kındersley, Inc.-New York
Bahri ÇEVİK Türkiye’de Rüzgar Erozyonu ve Çölleşme TEMA
Bahri ÇEVİK Türkiye Tarım Arazilerinde Erozyon Sorunu TEMA
Faik YALTIRIK Dendroloji I (Kapalı Tohumlular) İÜ Orman Fakültesi-İSTANBUL
Faik YALTIRIK Dendroloji II (Açık Tohumlular) İÜ Orman Fakültesi- İSTANBUL
Faik YALTIRIK İÜ Meşe Tanıtım Kılavuzu Orman Fakültesi- İSTANBUL
Faik YALTIRIK Yaprağını Döke Türleri Kışın Tanıma Kılavuzu İÜ Orman Fakültesi- İSTANBUL
Galip AKAYDIN ve öte. Başkentin Doğal Bitkileri Ankara Valiliği Çevre Koruma Vakfı
Herman Heinzel vd Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları Doğal Hayatı Koruma Derneği
H.AKSOY - H.Mayer Türkiye Ormanları Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü-BOLU
Hikmet BİRAND Alıç Ağacı ile Sohbetler TÜBİTAK-ANKARA
Hikmet BİRAND Anadolu Manzaraları TÜBİTAK-ANKARA
İbrahim ATALAY Türkiye Vejetasyonu EÜ Eğitim Fakültesi-İZMİR
İsmail ERASLAN Ormancılık Bilgisi İÜ Orman Fakültesi- İSTANBUL
John FOWLES Ağaç ve Doğanın Doğası AFA Yayınları-İSTANBUL
Kani IŞIK Çevre Sorunları-Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız TEMA
Kırsal Çevre Kırsal Çevre Yıllığı Kırsal Çevre
Kırsal Çevre Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları Kırsal Çevre (Tükendi; Disket ortamında, resimsiz verilebilir)
Melih BOYDAK Sedir (Cedrus libani) Orman Genel Müdürlüğü-İSTANBUL
Necmettin ÇEPEL Orman Ekolojisi İÜ Orman Fakültesi- İSTANBUL
Necmettin ÇEPEL Yaprağın Öyküsü TEMA
Necmettin ÇEPEL Toprak-Su Bitki İlişkileri TEMA
Necmettin ÇEPEL Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü TEMA
Necmettin ÇEPEL Toprak Kirliliği, Erozyon ve Çevreye Verdiği Zararlar TEMA
Necmettin ÇEPEL, Suat İ. ÜRGENÇ Ağaçlandırmalar için Tür Seçimi, Tohum Ekimi ve Fidan Dikiminin Pratik Esasları TEMA
ODTÜ Doğa Topluluğu ODTÜ Kampüsü Kır Çiçekleri Rehberi ODTÜ Doğa Topluluğu-ANKARA
Paul Davies -Bob Gibbons Field Guide to Wild Flowers of Southern Europe The Crowood Press-Witshire
Sargun TONT Sulak Bir Gezegenden Öyküler TÜBİTAK-ANKARA
Süleyman DİNGİL Bitkilerle Anadolu Yeniçağ Basım-Cebeci7ANKARA
Therasa GREENAWAY Trees Dorling Kindersley, London
Tuğrul MATARACI Ağaçlar-Doğa Sevenler İçin Rehber Kitap METALFORM AŞ-İSTANBUL
Turhan BAYTOP Türkçe Bitki Adları Sözlüğü Türk Dil Kurumu-ANKARA
Turhan GÜNAY Orman, Ormansızlaşma, Toprak Erozyon TEMA
Yıldırım AKMAN Türkiye Orman Vejetasyonu AÜ Fen Fakültesi Botanik ABD
Yücel ÇAĞLAR Baltalar Kafamızda Kırsal Çevre
Yücel ÇAĞLAR Biz Gideriz Ormana Kırsal Çevre
Yücel ÇAĞLAR Anadolu Yeşillemesi TEMA Ankara Temsilciliği
Yücel ÇAĞLAR Toprak Koruma ve Arazi İyileştirme Çalışmalarının Etkenliği Milli Prodüktivite Merkezi


Bu Okul’un ders notları yayınlarımız arasında bulunmaktadır.

GENİŞLETİLMİŞ İKİNCİ BASKI
Yücel ÇAĞLAR

Yayın No.13
Yayın Tarihi : 2003
Yayın Yeri : Ankara

Bu kitap BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (UNDP GEF / SGP) desteğiyle yayımlanmıştır.

Bölümler
- Giriş
- Birinci Bölüm : Temel Kavramlar ve Terimler
- İkinci Bölüm : Orman Ağaçları ve Ağaççıklar
- Üçüncü Bölüm : Orman Ekosistemleri ve Ormanlarımız
- Dördüncü Bölüm : Ormancılık ve Türkiye Ormancılığı

 

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010