KENTİÇİ AĞAÇLANDIRMADA TEKNİKLER VE SORUNLAR SEMİNER/PANELİ

Tam adıyla KENTİÇİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA TEKNİKLER VE SORUNLAR(Ankara Örneği) olan panelimizi, AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün desteğiyle Petrol-İş Sendikası Salonu’nda önceden programlandığı gibi gerçekleştirdik. Sabahki oturumda AÜ Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden üç öğretim üyesi, kentiçi yol ağaçlandırmaları konusunda genel değerlendirme, ve planlama ve tasarım ve kent ağaçlandırmasında korumacı yaklaşım konularında bilgilendirici sunuşlar yaptı. Öğleden sonra da TMMOB’a bağlı ilgili iki meslek örgütünün, bir ilçe belediyesinin ve iki dernegin temsilcileri, Ankara örneğinden kentiçi ağaçlandırma çalışmalarında ortaya çıkan sorunlar ve nedenlerini, görsel malzemeyle zenginleştirerek sunmuş ve çözüm önerileri, izleyenlerin de katılımıyla tartışıldı. Seminer/Panelimizin çıktıları, kitap olarak yayına hazırlanacak.

Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

Basın Açıklaması için tıklayınız.

Son Güncelleme: 09 Aralık 2010