II. ULUSAL DOĞA TARİHİ KONGRESİ - PROGRAM

2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi Programı (3-4 Kasım 2006)  

 

3 KASIM 2006

Kayıt
09:30-10:00
Slayt Gösterisi
10:00-11:00
Açılış ve Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Cemal TALUĞ (A.Ü. Ziraat Fakültesi
Dekanı)
Banu AVCIOĞLU DÜNDAR (Kırsal Çevre Derneği
Başkanı)
İsmet CENGİZ (TMMOB-JMO Başkanı)
Prof. Dr. Ufuk ESİN (Kongre Onursal Başkanı)

PANEL: YERBİLİMLERİ VE DOĞA TARİHİ (TMMOB-JMO katkılarıyla)

11:00-12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Prof. Dr. Şevket ŞEN
Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK
Prof. Dr. Şükrü ERSOY

BİRİNCİ OTURUM: DOĞA TARİHİ ARAŞTIRMALARI

14:00-16:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin ÜNAY

14:30-14:45
Anadolu’daki Bazı Tunç Çağı Arkeobotanik
Buluntularında Zararlı Böcekler ve İzleri
Yrd. Doç. Dr. Emel OYBAK DÖNMEZ- Yrd. Doç. Dr.
Orhan MERGEN
14:50-15:05
Evrimin Zonguldak Kömürlerindeki Tanıkları Bitki
Fosilleri
Prof. Dr. Metin SARIBAŞ
15:10-15:25
Burdur Havzası’nda Paleocoğrafik İzler
Yrd. Doç. Dr. Nurfettin KAHRAMAN
15:30-15:45
Arkeozoolojik Bir Değerlendirme: Gre Virike Örneği
Araş. Gör. Zehra SATAR-Araş. Gör. İsmail BAYKARA

ARA: 16:00-16:15

KONFERANS: “Yerbilimlerinin Kültür Boyutu”

16:15-17:30
Konuşmacı: Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI

İKİNCİ OTURUM: ÇAMLIDERE-ANKARA

17:30-18:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuna EKİM

17:30-17:45
Erken Miyosen’de (18 milyon yıl önce) Olay
Stratigrafisine Bir Örnek: Çamlıdere (Ankara)
Volkanı ve Silisleşmiş Ağaçlar
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ- Araş. Gör. Cenk YALTIRAK-
Yrd. Doç. Dr. Aliye ARAS
17:50-18:05
Ankara Civarının Tersiyer Florasındaki Bazı Odunsu
Bitkiler
Doç Dr. Ünal AKKEMİK-Araş. Gör. Nesibe KÖSE-
Yrd. Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU
18:10-18:25
Çamlıdere – Pelitçik (Ankara) Taşlaşmış
(Silisleşmiş) Ormanı; Doğa Tarihinin Kısa Bir
Zaman Aralığını Aydınlatıyor, Geçmişi ve
Günümüzü Sorgulanabilir Kılıyor
Dr. Eşref ATABEY- Dr. Gerçek SARAÇ

4 KASIM 2006

ÜÇÜNCÜ OTURUM: DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ

10:00-12:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun SİPAHİLER

10:00-10:30
Çağrılı Konuşmacı : “Müzecilikte Doğal ve
Kültürel Mirasa Yeni Bir Bakış”
Prof. Dr. Berna ALPAGUT
10:30-10:45
1933 Üniversite Reformu Çerçevesinde Türkiye’de
Doğa Bilimleri Eğitimi ve Öğretiminde Bir Dönüm
Noktası: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Hayvanat ve Nebatat Enstitüleri
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜKER
10:50-11:05
Lodos Entomoloji Müzesi (LEMT)’nin Türkiye Doğa
Tarihi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Serdar TEZCAN- Prof. Dr. Esat
PEHLİVAN-Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
11:10-11:25
Doğa Tarihi Müzelerinde Türkiye Paleomemeli Fauna
Zenginliğinin Önemi
Prof. Dr. Tanju Kaya-Dr. Gerçek SARAÇ
11:30-11:45
Doğa Tarihi Müzesi’nde Kültür Tarihi’ne Yer
Açmak: Arkeobotanik, Arkeozooloji ve Etnobotanik
Koleksiyonları nın Yeri
Dr. Füsun ERTUĞ
11:50-12:05
“Doğa Tarihi Müzeciliği” Kavramı ve
Türkiye’de Kurulacak Yeni Müzeler İçin
Avrupa’dan Bazı Örnekler
Dr. Yeşim İSLAMOĞLU
(TMMOB-JMO- Bilimsel Teknik Kurul, Jeolojik Miras
Üyesi)

PANEL: DOĞA TARİHİ KAVRAMI

14:00-15:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal TUNOĞLU
Prof. Dr. Ufuk ESİN
Prof. Dr. Tuna EKİM
Doç. Dr. Osman GÜREL
Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

* Teknik Gezi (5 Kasım 2006) (Hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi)

YER: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlığı Konferans Salonu- Dışkapı

Kongre Sekreteri: Zehra Satar, KIRSAL ÇEVRE Derneği
Son Güncelleme: 14 Kasım 2010