II. ULUSAL DOĞA TARİHİ KONGRESİ - Kongre’nin Amacı, Katılım Koşulları ve Kurulları

 Kongre Onursal Başkanı 


Prof. Dr. Ufuk ESİN

(TÜBA üyesi)

Kongre Danışma Kurulu

Prof. Dr. Berna ALPAGUT

(Ankara Üniversitesi- DTCF-Antropoloji Bölümü-Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Dr. Eşref ATABEY

(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

Prof. Dr. İbrahim BARAN

(Dokuz Eylül Üniversitesi- Buca Eğitim Fakültesi-O. Fen ve Mat. A. Eğ.-Biyoloji Eğ. Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

(Hacettepe Üniversitesi-Fen Fakültesi-Biyoloji Bölümü-Zooloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Tuna EKİM

(İstanbul Üniversitesi-Fen Fakültesi-Biyoloji Bölümü-Botanik Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Ayhan ERSOY

(Ankara Üniversitesi-D.T.C.F.-Antropoloji Bölümü-Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Dr. Erdal HERECE

(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

Dr. Neşat KONAK

(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Müh. Mimarlık Fakültesi-Jeo. Müh. Bölümü-Genel Jeoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK

(Yıldız Teknik Üniversitesi-Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi)

Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ

(İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü)

Prof. Dr. Füsun SİPAHİLER

(Hacettepe Üniversitesi-Eğitim Fakültesi-O. Fen ve Matematik A. Eğ.-Biyoloji Eğ. Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Yalçın ŞAHİN

(Osmangazi Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Biyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Engin ÜNAY

(Cumhuriyet Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Antropoloji Bölümü)

Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

(Ankara Üniversitesi-D.T.C.F.- Coğrafya Bölümü-Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Tanju KAYA

(Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi-Biyoloji Bölümü-Zooloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Ünal AKKEMİK

(İstanbul Üniversitesi-Orman Fakültesi-Orman Botaniği Anabilim Dalı)

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Nesrin ARMAĞAN

(Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği)

İsmail BAYKARA

(Ankara Üniversitesi-D.T.C.F.-Antropoloji Bölümü-Paleoantropoloji Anabilim Dalı) Yücel ÇAĞLAR (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği)

Timur DEMİR

(Gaziantep Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Arkeoloji Bölümü)

Işın GÜNAY

(Ankara Üniversitesi-D.T.C.F.-Antropoloji Bölümü-Paleoantropoloji Anabilim Dalı)

Melike KAVLAKOĞLU (Gönüllü)

Zuhal MUTLU

(Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği)

Elif Özlem ÖNDOĞAN

(TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

Neşat ÖZENSOY

(Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği)

Zehra SATAR

(Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği -Kongre Sekreteri)

Derya SİLİBOLATLAZ

(ODTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı )


Anımsayacağınız gibi “1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”, Derneğimiz tarafından 2002 yılında, Ankara’da gerçekleştirilmişti. Bu Kongremizin açılışında “2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”nin, konumu ve yapısıyla konuya bize göre daha yakın, daha donanımlı bir kurum ya da kuruluş tarafından düzenlenmesi önerisinde bulunmuş; başka bir isteklisi çıkmadığında ikinci Kongreyi de Derneğimizin düzenleyebileceğini belirtmiştik. Başka bir istekli çıkmadı ve biz de sözümüzü tutarak “2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”ni de düzenleme çabasına girdik.

Hazırlık çalışmalarını ilk Kongrenin deneyimleriyle yürüttüğümüz “2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”ni 3-4 Kasım 2006 tarihlerinde, yine Ankara’da gerçekleştireceğiz. Amacımız, yine; i) konunun kavramsal çerçevesinin oluşturulmasına; ii) doğa tarihiyle ilgili yeni yöntem ve tekniklerin tanıtılmasına; iii) yapılan özgün araştırmaların tartışılmasına ve yapan kişi ve kuruluşların bilinmesine karınca kararınca katkıda bulunmak. Dileğimiz ise Kongremizin bu amaçlar doğrultusunda olabildiğince geniş ve nitelikli bir katılımla gerçekleştirilebilmesi.

“2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”ni, “doğa tarihi” alanında bilgi üretenlerin; ürettiklerini paylaşmaktan kaçınmayanların ikinci önemli buluşması yapmak istiyoruz; katkılarınızla ve hep birlikte.

Katılım:

İlke olarak, öngörülen kapsamla ilgili her bildiri Kongrede tartışmaya açılabilir. Ancak, bildirilerin özgünlüğüne, bilimsel yetkinliğine Kongre Danışma Kurulu’nun ya da uygun görecekleri hakemler tarafından karar verilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Kongremizde sunulmak istenen bildirilerin en az 500 sözcüklük özetlerinin 1 Mayıs 2006 tarihine değin, her türlü iletişim bilgilerinizle birlikte (Adınız, telefonunuz, yazışma ve özellikle de e-posta adresleriniz) e-posta yoluyla Derneğimize ulaştırılması; özetlerde bildirinin özellikle konusuna ve kapsamına, yöntem ve tekniklerine açıklık getirilmesi; bulgularına da kısaca yer vermenizi bekliyoruz. Kongre Danışma Kurulumuzun bildirinizle ilgili kararını ve Kongre’de sözlü ya da poster olarak sunulması uygun bulunmuşsa bildiri hazırlama kurallarını en geç 15 Haziran 2006 tarihine değin Size bildireceğiz. Sizden ise Kongrede sunulması uygun bulunan bildirilerinizi bildireceğimiz yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp hem bilgisayar çıktısı olarak hem de e-posta yoluyla 1 Ekim 2006 tarihine değin Derneğimize ulaştırmanızı bekleyeceğiz.

Gerektiğince hoşgörülü ve özenli davranacağınızı umuyoruz.

KIRSAL ÇEVRE

İ l e t i ş i m Yazışma: PK:210, 06693, Kavaklıdere-ANKARA

e-posta: dogatarihi@yahoo.com

Son Güncelleme: 14 Kasım 2010