Enerji Ormancılığı Proje Özeti

Odunu enerji kaynağı olarak kullanan yurttaşlarımızın yakacak odun gereksinmelerini karşılayabilecekleri enerji ormanı kurma gereğine her zaman inandık. Bunun yasallaşması ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi için BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP/GEF/SGP) tarafından desteklenen “Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Yaklaşım Geliştirme ve Yayım” projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. 

Bu konuda birçok saha incelemesi gerçekleştirdik, seminerler düzenledik, düzenlenen seminerlerde bildiriler sunduk. Konunun kamuoyunda yer bulması ve anlaşılabilmesi için çalıştaylar düzenledik.

Ancak tüm müdehalelerimize karşın Ağaçlandırma Yönetmeliği’nde 30 Nisan 2009 tarihinde yapılan yeni düzenlemeler ile enerji ormanı  kurma çalışmaları devletçe desteklenen özel ağaçlandırmalar kapsamı dışında bırakıldı ve köylünün gereksinim duyacağıyakacak odunu karşılayabilmesi için hazine arazilerinde enerji ormanı  kurma olanağı kaldırdı.

Kamuoyu oluşturmak amacıyla birçok ilde orman köylüleri, Çevre ve Orman Bakanlığı orman mühendisi çalışanları, gönüllü doğa/çevre korumacı yurttaşlar, orman fakülteleri akademisyenleri ile seminerler gerçekleştirdik, yayınları ve bildirilerimizi paylaştık.

Enerji ormancılığının sürdürülebilir ve yasal bir temelde gerçekleştirilebilmesi için bilgilendirme, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma çabalarımıza devam edeceğiz...
 
 
 
 
 
 
 
 

Son Güncelleme: 28 Kasım 2010